Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Deze verzekering, kortweg BA-uitbating genoemd, komt tussen in de buitencontractuele burgerlijke aansprakelijkheid voor schade die de onderneming toebrengt aan derden, tijdens de uitoefening van de beroepsactiviteiten en tijdens de verzekerde periode.

Begrippen:

-      Buitencontractueel = betreft niet de goede uitvoering zelf van een contract (zelfs een oneigenlijk).

-      Derden = zowel klanten als niet-klanten.

Voorbeeld: Je plaatst als kunstenaar een installatie in een museum en je beschadigt de vloer of een deur tijdens het binnenbrengen van het materiaal.

Er wordt pas van aansprakelijkheid gesproken als volgende 3 elementen aanwezig zijn: de onderneming begaat een fout waardoor er schade ontstaat en er is een oorzakelijk verband tussen de fout en de schade.

Om discussies bij schade te vermijden is een correcte en volledige omschrijving van jouw activiteiten voor de verzekering van essentieel belang. De premies zijn immers in verhouding met het risico. En niet aangegeven risico’s zijn niet gedekt.

De basisdekkingen zijn:

a.    Vergoeding van de lichamelijke schade

  1. Vergoeding van de materiële en immateriële schade

Mogelijke uitbreidingen:

a.    Schade aan goederen die je toevertrouwd zijn om eraan te werken

  1. Rechtsbijstand
  2. Schade door brand, rook, ontploffing, water
  3. Zuiver immateriële schade
  4. Burenhinder
  5. Accidentele milieuschade
  6. Lenen van personeel
  7. Schade van allerlei oorsprong, vb. grondbeweging, afbraak-, bouw- en verbouwingswerken
  8. De aansprakelijkheid van de onderneming voor daden van de onderaannemers

Dekking “BA na levering”

Deze bijzondere uitbreiding dekt de aansprakelijkheid voor schade aan derden die ontstaat na de levering van de goederen of de uitvoering van de werken. Oorzaak van de schade kan zowel een vergissing of gebrek in het ontwerp, de productie of de uitvoeringzijn. Enkel de schade aan derden door de geleverde goederen of uitgevoerde werken is gedekt.

De schade aan de geleverde goederen of de uitgevoerde werken zelf is uitgesloten en blijft steeds ten laste van jouw onderneming.

Voorbeeld: Een kunstenaar plaatst een kunstwerk op een dak en door een constructiefout is er later schade door insijpelend water.

Belangrijk voor ondernemingen die uitvoeren naar of werken uitvoeren in landen als de USA, Canada en het Verenigd Koninkrijk: gezien de hoge claimcultuur in die landen voorzien de verzekeraars hiervoor speciale clausules en/of uitsluitingen.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord