Brand - Materiële schade inboedel

A.   Eenvoudige risico’s

Deze brandverzekering verzekert de risico’s waarvan de waarde niet hoger ligt dan € 1.285.000

Mogelijke dekkingen:

 1. Brand
 2. Ontploffing
 3. Abnormale uitstoot van rook of roet
 4. Aanrijding door een voertuig
 5. De uitwerking van elektriciteit op elektrische apparaten
 6. Blikseminslag
 7. Storm of hagel
 8. Glasbreuk
 9. Insijpelen van water
 10. Ontdooiing van een koelinrichting
 11. Diefstal of poging tot diefstal
 12. Natuurrampen
 13. Huurdersaansprakelijkheid
 14. Etc.

B.    Speciale risico’s

Deze brandverzekering verzekert de risico’s waarvan de waarde hoger ligt dan € 1.285.000. Een dergelijke verzekering wordt op maat gemaakt. Er moet duidelijk worden bepaald welke goederen verzekerd moeten worden tegen welke risico’s. Er zijn daarbij twee mogelijkheden:

1.   Alle risico’s behalve: bij deze benadering gaat men ervan uit dat alle risico’s gedekt zijn behalve deze die uitdrukkelijk uitgesloten worden

2.   Enkel de expliciet genoemde gevaren zijn gedekt

Zo kunnen ondermeer gedekt worden:

 1. Brand, ontploffing, bliksem.
 2. Storm en hagel
 3. Waterschade
 4. Rookschade
 5. Aanrijding door voertuigen
 6. Elektriciteitsrisico
 7. Natuurrampen
 8. Andere risico’s

C.   “Brandverzekering” en kunstvoorwerpen

Er wordt soms beweerd dat een brandverzekering zou kunnen dienen als alternatief voor de verzekering alle risico’s voor kunstvoorwerpen. Dit is niet helemaal waar. Voor zover kunstvoorwerpen niet zijn uitgesloten van het verzekerde risico, moet men toch een aantal zaken weten:

1.   De brandverzekering geeft nooit een zo volledige dekking van de risico’s als een verzekering alle risico’s voor kunstvoorwerpen.

2.   De kunstvoorwerpen zijn niet apart in waarde verzekerd, maar slechts als onderdeel van de totaaldekking van de verzekerde boedel.

3.   Er is geen dekking mogelijk in “aangenomen waarde”, alleen in “werkelijke waarde”.

4.   De kunstvoorwerpen moeten evenwel worden opgegeven aan de verzekeraar, zelfs bij de verzekering eenvoudige risico’s.

5.   Er kan discussie ontstaan bij een schadegeval. Zo kan een verbrand schilderij bij de vaststelling van de schade slechts als een verbrande houten kader beschouwd worden.

Tip: Het blijft dus een aanrader kunstvoorwerpen apart te verzekeren.

Voor de kunstenaar

Voor wie zijn of haar werk in het eigen atelier wil verzekeren via de brandverzekering zal de productiewaarde bepalend zijn voor de tussenkomst bij een schadegeval. Bij een kunstwerk waarvoor reeds een verkoopsovereenkomst bestaat kan de winstderving mogelijks worden opgevangen als er een dekking “bedrijfsschade” is afgesloten.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord