Bestuurdersaansprakelijkheid

Elke bestuurder of bedrijfsleider die in uitvoering van zijn opdracht een fout begaat, die schade toebrengt aan de vennootschap of vereniging of andere benadeelden, kan hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid dekt volgende fouten:

1.   Een contractuele aansprakelijkheid waarbij het belang van de vennootschap of vereniging geschaad is door een fout op bestuursvlak. De claim kan hier ook komen van een belanghebbende binnen de vennootschap of vereniging (zie ook: vennootschapsvordering – minderheidsvordering).

  1. Een onrechtmatige daad zoals het overtreden van een wettelijke bepaling of een onzorgvuldigheid. Dit betreft een extra-contractuele aansprakelijkheid waarbij iedereen die zich benadeeld voelt een claim kan indienen tegen de bestuurder.
  2. Inbreuken op de statuten of op de wetgeving op handelsvennootschappen.Hier spreken we over een hoofdelijke aansprakelijkheid wat betekent dat andere bestuurders aangesproken kunnen worden voor inbreuken begaan door een bestuurder. Ook hier kan elke benadeelde partij een claim indienen, maar kan jij zelf ook opdraaien voor de fouten van anderen.

Opgelet: De uitsluiting van dekking kan in de polissen bij de verschillende maatschappijen erg verschillen en we raden je dan ook aan deze goed door te nemen. De klassieke uitsluitingen zijn o.a.: lichamelijke en materiele schade, beroepsaansprakelijkheid, fraude en opzettelijke schade, boeten en penaliteiten, bestaande vorderingen, milieuschade …

Let op: de dekking geldt alleen voor de personen die als dusdanig zijn opgegeven aan de verzekeringsmaatschappij.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord