Beroepsaansprakelijkheid

Daar waar de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid uitbating enkel de buitencontractuele aansprakelijkheid dekt, gaat de dekking van de verzekering beroepsaansprakelijkheid nog verder. Deze verzekering verzekert ook de contractuele aansprakelijkheid, zoals beroepsfouten. Het gaat dus over schadegevallen die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van een contract.

In bepaalde beroepsklassen is deze verzekering wettelijk verplicht. Onder meer architecten, medische en paramedische beroepen, advocaten, boekhouders. Niettegenstaande er geen verplichting bestaat kan het zeer nuttig zijn zich te verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid, zoals bijvoorbeeld restaurateurs. Deze verzekering dekt alleen schade die verband houdt met de uitvoering zelf van een contract in hoofde van de medecontractant, en geen schuldvorderingen of boetes die ontstaan bvb uit het miskennen van auteursrecht en IP.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord