Bedrijfsschade

Men kan zich evenwel verzekeren tegen de economische, sociale en financiële gevolgen van een schadegeval. De gevolgen van een langdurige onderbreking of verstoring van de bedrijfsactiviteiten kunnen onvoorspelbaar zijn. De verzekeraar vergoedt de vaste kosten in de mate dat zij niet meer opgevangen worden door de omzet.

Een schadegeval kan onrechtstreekse gevolgen hebben:

-        Financieel: vaste kosten blijven, omzet daalt, bedrijfsresultaat vermindert, wedden van bedienden en kaderleden moeten doorbetaald worden aangezien deze niet technisch werkloos gesteld kunnen worden.

-        Arbeidsrechtelijk: verlies van geschoold en ervaren personeel, vergoeding bij ontslag of sluiting.

-        Commercieel: verlies van klanten, kwaliteitsverlies, verlies van specifieke vergunningen, vernietiging voorraad van afgewerkte producten of prototypes en voorraad grondstoffen, daling verkoopcijfer, verlies van partners/leveranciers die mogelijks naar de concurrentie gaan.

Deze verzekering streeft ernaar de onderneming zodanig te vergoeden dat ze in dezelfde financiële situatie komt waarin ze zich zou hebben bevonden indien het schadegeval zich niet had voorgedaan.

De bedrijfsschadeverzekering heeft tot doel jou te vergoeden tijdens de duur van de gekozen vergoedbare periode en in de mate van de vermindering van jouw omzet als gevolg van de schade:

  1. Voor de algemene permanente onkosten die behouden blijven
  2. Voor de netto winst die je niet kan verwezenlijken
  3. Voor de bijkomende onkosten die je zal maken om de schade te beperken

Meestal wordt de verzekering afgesloten voor bedrijfsschade na brand, ontploffing, bliksem en botsing van luchtvaartuigen (de zogenaamde FLEXA-waarborgen), met mogelijks uitbreiding naar andere gevaren, o.a. storm, waterschade, of machinebreuk.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord