Lening via Crowdfunding vs. Winwinlening: een vergelijking

CROWDFUNDING EN WINWINLENING ALS ALTERNATIEF VOOR HET NEE-WOORD VAN DE BANK?

Een bedrijvige vzw die haar plaats in de maatschappij wil consolideren moet investeren in betere of nieuwere installaties, tot zelfs vastgoed. Dit stuit op de onoverkomelijke drempel dat banken geen krediet verlenen aan non-profit rechtspersonen (vzw – stichting) zonder directe waarborgen. 

Crowdfunding via verstrekken van aandelen als tegenprestatie is alleen mogelijk in vennootschappen, ook deze met sociaal doel, maar niet bij vzw’s of stichtingen. De steeds vaker aangeboorde financieringsbron “crowdfunding” kan soelaas brengen door via een campagne een groot aantal kleine of grotere bijdragen te verzamelen onder de belofte de weldoeners terug te betalen (of zonder belofte - gewoon als donatie). Er is helemaal geen garantie dat het ontleende geld wordt terugbetaald, en er hangt ook geen enkel fiscaal voordeel aan vast. Er zijn ook geen opgelegde terugbetalingsmodaliteiten. Afhangende van de overeenkomst kan de lening wel gekoppeld worden aan de status van bevoorrecht schuldeiser op een bepaald goed. Vzw’s die een fiscaal attest kunnen afleveren kunnen eventueel overeenkomen dat wanbetaling kan worden omgevormd tot donatie, als fiscale compensatie.

Een ander alternatief, maar dan in beperktere kring, is de Winwinlening van PMV. Je kan dit instrument benutten als vzw die eigen inkomsten genereert en voor zover deze < 250 personeelsleden en < 50 miljoen euro omzet heeft. Men kan maximaal 200.000 euro lenen in het totaal en 50.000 euro per kredietgever. 

Bovendien hangen er voor de kredietgever fiscale voordelen aan vast, ook bij definitieve oninvorderbaarheid van het geleende bedrag. Let wel! De kredietgevers:

 • moeten natuurlijke personen zijn, dus geen organisaties (vzw’s, vennootschappen);
 • moeten deze lening aangaan buiten hun handels- en beroepsactiviteiten.
   

Andere belangrijke eigenschappen zijn:

 • het is een achtergestelde lening: in geval van faillissement komen kredietgevers pas na andere schuldeisers aan de beurt;
 • de lening heeft een vaste looptijd van 8 jaar, met vaste rentevoet.
 • De kredietgever en kredietnemer kunnen kiezen uit verschillende aflossingsmogelijkheden:
  • terugbetaling in één keer na 8 jaar;
  • maandelijkse, driemaandelijkse, zesmaandelijkse of jaarlijkse aflossingen.

De aflossingstabel kan in principe niet gewijzigd worden, noch verkort.

Meer inlichtingen: www.winwinlening.be

Aankoop van vastgoed in combinatie met hypothecaire lening.

Een ander verhaal is het investeren in een vaste waarde zoals vastgoed. Het verzamelde kapitaal via crowdfunding of winwinlening, indien onvoldoende, kan bijvoorbeeld wel een aanloop zijn tot een hypothecair krediet waarbij de bank slechts een deel van het goed dient te financieren. Zo beschikt de bank wel over een stevige waarborg in geval van gedwongen verkoop. Zij die hebben bijgedragen via crowdfunding moeten dan minstens de bank laten voorgaan bij de verdeling van de opbrengst. Zij die hebben bijgedragen via winwinlening komen sowieso helemaal achteraan in het rijtje van de schuldeisers.

Twijfel je eraan of dit voor jou opportuun is of ben je op zoek naar alternatieven, aarzel dan niet om contact op te nemen met het Kunstenloket!

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord