Bedrijfscultuur en creatief ondernemerschap: de macht der (goede) gewoonte

Gezien het karakter van de activiteiten en projecten in het creatief ondernemerschap, krijgt de bedrijfscultuur, meer dan elders, een bijzondere plaats in het management.

Lijdt je organisatie onder “reunitis”? Kunnen er geen beslissingen getroffen worden zonder periodieke vergaderingen? Loopt de interne communicatie mank? Zijn er conflicten over de aanpak? Moet het minste probleem steeds centraal worden opgelost?

Dan is er  iets aan de hand met de organisatiecultuur binnen je onderneming. Je werking mag in vaste procedures neergepend zijn, toch werkt het niet vanzelf. Integendeel, een te ver doorgedreven en te strakke organisatie, verhindert een vlotte werking. Niemand is zo intelligent dat hij alle situaties kan kanaliseren in procedures.

Er is zoiets als de kracht van de appreciatie van een gebeurtenis, waarop elk lid een gelijkaardig respons geeft. Een werkfilosofie. En waardoor men zekerheid heeft dat dit respons gelijk(w)aardig is aan wat andere leden van de organisatie zouden doen. Een rode draad voor een vloeiende werking, die niet kan worden neergezet in regels, maar wel kan worden omschreven: de organisatiecultuur.

De organisatiecultuur wordt meestal gedefinieerd als:

“A pattern of basic assumptions - invented, discovered or developed by a given group as it learns to cope with its problems of external adaptation and internal integration- that has worked well enough to be considered valid, and, therefore, to be thaught to new members as the correct way to perceive, think and feel in relation to those problems” (Edgar Schein -1985)

Dit wil niet zeggen dat er geen organisatie en methodiek vereist is in de verschillende werkingsprocedures. Deze werken ontlastend en betekenen dus eerder werkcomfort dan werklast. Deze standaardisering behoort integraal tot de organisatiecultuur en blijft een noodzakelijke factor voor de goede samenwerking tussen de verschillende leden.

Iedere organisatiecultuur dient als een uniek geval bekeken te worden, een voorbeeld hoe een bepaalde situatie wordt getrotseerd, zonder een theorie te vormen. Het is een geheel van mechanismen die we gebruiken om de werkelijkheid te organiseren, al dan niet gebaseerd op een vooropgestelde filosofie.

Cultuur is iets dat je ontwikkelt of dat je binnenbrengt in een organisatie. De aard van de cultuur is de basis voor het vallen of staan van een organisatie, en voor hoe ze zich zal aanpassen aan de veranderende externe realiteit, zoals bij innovatie, mede door de houding die haar leden tegenover haar innemen.

Een al te weerspannige houding van bepaalde leden tegenover de organisatiecultuur zal de interne ontwikkeling van de organisatie hinderen. Het is dus belangrijk dat de omstandigheden te optimaliseren opdat de vooropgestelde organisatiecultuur aanvaard en geabsorbeerd wordt door de verschillende leden, op gelijk welk niveau. Het is onder andere ter bevordering hiervan dat op de werkvloer gesloten ruimtes worden verbannen, om plaats te maken voor een “landscape”, in zoverre dit de praktische werking niet hindert*. Dit geeft vorm aan de ideologie van culturele gelijkheid tussen de verschillende medewerkers. Bovendien is er dan een voortdurende communicatie en consolidatie van de bestaande of ingebrachte cultuur.

*Dit staat los van het feit dat werken in afzondering efficiënter is voor een geïsoleerde individuele prestatie. Doch niet voor de globale prestatie van het bedrijf. Thuiswerk kan een perfect alternatief zijn in dit geval.

De organisatiecultuur als collectieve “wijsheid” mag niet verward worden met groepsdenken of een groepsgedachte. In een creatieve onderneming moet er idealiter plaats zijn voor diversiteit, en ja, zelfs decentralisatie van het denken, maar dan  wel gevat in een mechanisme dat persoonlijke opinies kan omzetten naar een collectieve beslissing.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord