Afl. 5 Visietekst Ondernemen in CCS: management

De professionalisering van je ondernemerschap betekent ook de professionalisering van je management: financieel, juridisch, human resources, enz. 

De wetgever bepaalt de grenzen waarbinnen een management zijn keuzes kan maken. Vandaar dat het Kunstenloket steeds veel aandacht besteedt aan de sectorspecifieke juridische context. De nodige informatie over auteursrecht, arbeidsrecht, fiscaal recht en hun toepassingen vind je dan ook in onze kennisbank.

 

FINANCIEEL MANAGEMENT

In de culturele en creatieve sector (ccs) ligt het zwaartepunt op het financieel management. De ccs vereist hierin een eigen aanpak. De afwezigheid van veel benchmarks maakt van ieder project een nieuwe ervaring. Een vaak gezien pijnpunt in de ccs is de onderschatting van de werkelijke kosten. Het is een sector die ondermeer zeer arbeidsintensief is en arbeid moet begroot en sowieso vergoed worden.

Alhoewel de verkoopprijs in principe niet gebaseerd mag zijn op de kostprijs, maar wel op marktgegevens, gaan wij in het onderwerp Prijszetting van een unieke creatie toch uit van de berekening van een minimumprijs op basis van de kostprijs, om deze daarna te toetsen aan de mogelijke marktwaarde. Dat loopt soms uit op een verrassing. Vandaar dat we eerst de kostplusmethode gebruiken als bedrijfseconomische voorzorg. Om daarna de uiteindelijke prijszetting te bepalen via de waardemethode.

Een voorbeeld: de materiaalkost van een foto van 1mx1m kost het tienvoud van een ogenschijnlijk gelijk- of meerwaardig schilderij van 1mx1m. De minimumprijs voor economische haalbaarheid ligt dus 10x hoger bij de foto. Bij beginnende kunstenaars is dit een pijnpunt, want de marktwaarde kan zelfs lager zijn dan de uitgaven voor de productie. 

 

FINANCIERING- EN VERDIENMODEL

De realiseerbaarheid van een creatief project met grootse ideeën hangt nauw samen met de beschikbare middelen en de financiële haalbaarheid. Dit wordt ook duidelijk in ons hoofdstuk over financiering. We overlopen er alle mogelijke financieringsvormen, die eventueel in een mix toegepast kunnen worden. Gezien het hoge financiële risico bij investeringen gaat het over meer dan bankkredieten of de klassieke private investeerders.

 

De kwestie stopt niet bij “hoe financier ik mijn project?”, maar gaat ook over "hoe verdien ik geld met mijn project?". In het hedendaags financieel management  gaat de (culturele) non-profitsector te leen bij de verdienmodellen van de commerciële creatieve sector. Wat niet onbekend is. Maar de commerciële sector gaat nu ook te leen bij de financieringsmodellen van de non-profitsector, waardoor alle vormen van middelenverwerving elkaar ontmoeten. 'Hoe' of 'wat' zal bepaald worden door het feit of het gaat over een jaarwerking of een project, een investering of enkel een dekken van uitgaven, profit of non-profit.

Zo kunnen commerciële ondernemingen ook middelen verwerven via sponsoring, crowdfunding of laterale activiteiten. Dit kan in functie van het laag houden van de overheadkosten, of van de productiekost (bijvoorbeeld door partnerships met toeleveranciers)[1]. Zo wordt een initieel financieringsmodel onderdeel van een verdienmodel.

 

Dit alles in een geest van total entrepreneurship: een goed verankerd, duurzaam en autonoom ondernemen, waarbij groei een gevolg is, eerder dan een doelstelling.

 
[1]
Sponsoring kan zelfs tot een zuiver verdienmodel uitgroeien.

 

 

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord