Afl. 1 Visietekst Ondernemen in CCS: het ondernemen zelf

WAT IS ONDERNEMEN?

Ieder zelfstandig initiatief, met of zonder winstbejag, hetzij vanwege de overheid, hetzij privaat, dat op een georganiseerde en voortgezette wijze streeft naar het invullen van sociale, economische of individuele/subjectieve behoeften is elk op zichzelf een vorm van ondernemen. Dit is een algemeen aanvaarde visie over ondernemen.

 

Wat is het gevolg? Een onderneming heeft alleen een reden van bestaan als het socio-culturele, economische, functionele of persoonlijke behoeften kan invullen, buiten deze van de ondernemer.

 

Een onderneming ambieert dus continuïteit (in tegenstelling tot een project dat steeds eindig is, maar wel deel kan uitmaken van een onderneming). Een onderneming dient bijgevolg zichzelf te ontwikkelen. De behoeften waarop de onderneming mikt kunnen verdwijnen of verschuiven op maatschappelijk of persoonlijk vlak. De definitieve invulling/verdwijning van een bepaalde behoefte heeft als gevolg dat de onderneming die alleen op deze behoefte focuste geen reden van bestaan meer heeft (parallel met vennootschapsrecht: automatische ontbinding van de vennootschap bij verwezenlijking maatschappelijke doel). 

Een onderneming die de verschuivingen in de maatschappij niet volgt verliest aan kracht. Een onderneming heeft een sociaal-antropologische visie nodig. Daarom is innovatie (in het invullen van behoeften) een essentieel bestanddeel van het ondernemen om de continuïteit van een onderneming te verzekeren. Een onderneming die niet innoveert is gedoemd te verdwijnen. De huidige hype rond innovatie is eigenlijk een laat besef van een fundamenteel begrip.

 

Intuïtief ondernemen volstaat niet meer.

De wijze waarop het ondernemen benaderd en georganiseerd wordt, is determinerend voor het bereiken van een optimale klantgerichtheid. Een streefdoel dat meer en meer moet beantwoorden aan een complex van behoeften. Dit is binnen ons socio-economisch bestel de basis voor het genieten van voorkeur bij het doelpubliek/de consument. Hetgeen de noodzaak in het leven roept het ondernemerschap te professionaliseren, maw verbeteren door het bespelen van alle elementen en toepassen van technieken die de doeltreffendheid verbeteren. Concurrentie mag slechts de ultieme stimulans zijn tot het verbeteren van het ondernemerschap. Dit kan beter uitgaan van een eigen bewustzijn: de ondernemingszin.

 

ZELFSTANDIGHEID vs ONDERNEMERSCHAP

Het sociaal statuut van zelfstandige in se, zoals voor kunstenaars of andere creatieven, leidt niet noodzakelijk tot ondernemerschap. Het zelfstandige initiatief en zelfstandig strategische keuzes maken in het organiseren van je activiteit wel.

 

ONDERNEMERSCHAP vs MANAGEMENT

Ondernemerschap is gericht op het conceptuele van de onderneming. Het management brengt de keuzes van het ondernemerschap in de praktijk. Management is een uitvoerende taak én ondersteunt het ondernemerschap.

 

Management is de dingen juist doen.

Ondernemerschap is de juiste dingen doen.

 

Een goed manager is niet altijd een goed ondernemer en een goed ondernemer niet altijd een goed manager. Soms is het opportuun dat een ondernemer het management delegeert of bepaalde takken ervan uit handen geeft in het belang van de onderneming. Hij kan zich ook laten bijstaan in het concipiëren van zijn onderneming.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord