De Commissie Kunstenaars

Opdracht

·        Het afleveren van

-      het kunstenaarsvisum

= bevestiging van de artistieke aard van zijn/haar prestaties i.k.v. de sociale bescherming als werknemer bij afwezigheid van een arbeidsovereenkomst.

-      de zelfstandigheidsverklaring

= optionele verklaring i.g.v. prestaties van artistieke aard uitgeoefend onder het sociaal statuut van zelfstandige

-      de kunstenaarskaart

= controlemiddel i.k.v. forfaitaire kostenvergoedingen voor artistieke prestaties (KVR)

·        op hun verzoek, de kunstenaars informeren over hun rechten en plichten inzake sociale zekerheid voortvloeiend uit de onderwerping aan de sociale zekerheid der werknemers of aan het sociaal statuut der zelfstandigen;

·        het verstrekken van adviezen over ontwerpen van wet, van besluit en over alle normontwerpen die haar door de auteur van deze ontwerpen worden voorgelegd.

Samenstelling

De Commissie is samengesteld uit 2 kamers.

1 Franstalige en 1 Nederlandstalige met telkens:

                              1 vertegenwoordiger vanwege:

  • De Rijksdienst voor de sociale zekerheid voor werknemers (RSZ)
  • De Rijksdienst voor de sociale zekherheid voor de zelfstandigen (RSVZ)
  • De Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)
  • De Gemeenschappen

3 vertegenwoordigers vanwege:

  • De interprofessionele vakverenigingen
  • De werkgeversorganisaties
  • De artistieke sector

Wie concreet zetelt? Daarover meer in het KB benoeming leden van de Commissie Kunstenaars en de gepubliceerde wijziging.

Hoe alles praktisch in zijn werk gaat? Daarover meer in het huishoudelijk reglement van de Commissie Kunstenaars

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord