Wie is wie in het (internationaal) transport?

Uitvoerder (exporteur): de persoon namens wie de aangifte van uitvoer wordt ingediend en die eigenaar is van de goederen of een ander beschikkingsrecht heeft. De uitvoerder is verantwoordelijk voor de terhandstelling van de goederen aan de vervoerder, de expediteur of de douane-expediteur en de afgifte van een correcte factuur of pro-formafactuur.

Invoerder (importeur): de persoon namens wie de aangifte voor invoer wordt ingediend. De invoerder is verantwoordelijk om een douanebestemming aan de goederen bij de douane te geven, indien hij voor de douaneafhandeling geen vertegenwoordiger heeft aangewezen.

Vervoerder (transporteur/carrier): de persoon die de goederen daadwerkelijk vervoert of die verantwoordelijk is voor het vervoermiddel waarmee de goederen worden vervoerd. Hij moet de vervoersdocumenten in orde maken en de douaneformaliteiten vervullen.

Expediteur (transportagentschap): de persoon die het vervoer van goederen in het internationale handelsverkeer organiseert namens een uitvoerder, een invoerder of een andere persoon. In sommige gevallen vervoert de expediteur de goederen ook zelf. Een typische activiteit van een expediteur is documenten bijeenbrengen, controleren en opstellen om aan de douane-eisen te voldoen. Hij kan ook borg staan voor de uitvoerder of invoerder bij een tijdelijke uitvoer/invoer bij de douane-expediteur.

Douane-expediteur (douaneagentschap): de vertegenwoordiger in douanezaken. Hij handelt namens een invoerder of uitvoerder. Hij kan namens die persoon (directe of rechtstreekse vertegenwoordiging) of in eigen naam (indirecte of onrechtstreekse vertegenwoordiging) optreden. In geval van onrechtstreekse vertegenwoordiging is hij verantwoordelijk voor de juistheid en de tijdige indiening van de douaneaangifte. Hij heeft een waarborgrekening die gedebiteerd wordt voor het bedrag van de invoerrechten en de btw bij een tijdelijke invoer of een tijdelijke uitvoer met transit. Hij kan de betaling van dezelfde waarborg eisen van de tijdelijke uitvoerder of tijdelijke invoerder, of borgstelling vragen van een persoon die hij solvabel acht.

Entrepothouder (houder van douane-entrepot of bonded warehouse’): persoon die gemachtigd is een douane-entrepot te beheren. Een douane-entrepot is een soort neutrale zone voor opslag van goederen die alleen door douaneformaliteiten te vervullen (onder meer een T1-transitdocument opstellen) die plaats kunnen verlaten. De goederen kunnen tijdens hun verblijf in het douane-entrepot niet aan het douanetoezicht worden onttrokken.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord