Bijzondere regelingen bij invoer of uitvoer

Omdat de reglementering regelmatig verandert, raadpleeg je beter de landspecifieke info op het moment van vervoer bij de consulaten en de eraan verbonden Kamers van Koophandel of gespecialiseerde transportagenten. Als voorbereiding kun je alvast de volgende tips raadplegen.


Uitvoervergunning

In sommige landen is er een bijzondere uitvoervergunning voor kunstvoorwerpen nodig, zelfs als het een tijdelijke uitvoer is. De regeling kan gelden voor alle kunstwerken of uitsluitend voor specifieke kunstwerken. Het plaatselijk Ministerie van Cultuur of Cultuurpatrimonium levert meestal die vergunning af. De aflevering ervan kan van 1 week tot 1 maand duren (of langer). Hou met die termijn dus rekening als je het transport plant en ga zeker na of er een bijzondere uitvoervergunning bestaat voor het land waarnaar je jouw werken vervoert.
 

Sanitaire inspectie

Voor invoer vanuit bepaalde landen of uitvoer naar bepaalde landen moeten zowel de verpakking, als de inhoud een sanitaire inspectie ondergaan. Meestal gebeurt dat door het plaatselijke agentschap van het Ministerie van Landbouw.
Voor de bekisting geldt dat in principe alleen als ze vervaardigd is uit onbehandeld hout. Soms gebeurt dat ook bij een bekisting uit behandeld hout. Ontdek meer over de verpakking en invoerformaliteiten!


Verbod/beperking invoer bepaalde goederen

Soms mogen bepaalde goederen niet worden ingevoerd, of mogen eenvoudigweg gebruikte goederen niet worden ingevoerd, tenzij tijdelijk of met speciale vergunning.
In Brazilië is dat bijvoorbeeld het geval voor een gebruikte beamer die deel uitmaakt van een installatie, tenzij de douane oordeelt dat die beamer volkomen deel uitmaakt van het kunstwerk.
Bij weigering moeten de goederen terug het land uit binnen een bepaalde termijn op kosten van de afzender of de bestemmeling, zoniet worden de goederen in beslag genomen.
 

Preclearance of prededouanement

Sommige landen hebben vooruitgeschoven douanekantoren in andere landen, waarbij de goederen al worden ingeklaard bij hun vertrekhaven in een vooruitgeschoven douanepost. De Verenigde Staten heeft dat onder andere in Canada en Frankrijk in haar Départements d’Outremer. Zo verloopt de procedure veel sneller omdat er op de plaats van bestemming geen inklaring meer nodig is.
In het algemeen kun je vanaf het vertrek een kopie van de factuur en de transportdocumenten zenden naar de douane-expediteur ter plaatse om de inklaring vlugger te doen verlopen. Zo kan de expediteur de nodige invoerdocumenten al op voorhand klaar maken

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord