Bijzondere gevallen met wijziging van douanestatus: voorbeelden

Voorbeeld van tijdelijke invoer in de EU omgezet in definitieve invoer

Een Belgisch museum heeft een leenovereenkomst voor een kunstwerk. Dat kunstwerk bevindt zich in België onder de status van tijdelijke invoer. Na de tentoonstelling verwittigt de eigenaar dat het werk naar een kunstgalerij in Italië moet. Er is dus geen wederuitvoer. Wat nu?

Bij verkoop zal het kunstwerk moeten worden ingeklaard in Italië met betaling van de plaatselijke btw. Hetzelfde geldt als het museum zou overgaan tot aankoop. Het moet naar Italië vervoerd worden met een T-document.


Voorbeeld van terhandstelling aan derden in de EU door de tijdelijke invoerder

Een Belgisch museum heeft een leenovereenkomst voor een kunstwerk. Dat kunstwerk bevindt zich in België onder de status van tijdelijke invoer. Na de tentoonstelling verwittigt de eigenaar dat het werk naar een kunstgalerij in Italië moet. Er is dus geen wederuitvoer. Wat nu?

Als het geen levering na verkoop betreft en de goederen zijn binnengekomen met een ATA-carnet moeten ze gewoon terug worden uitgevoerd met het ATA-carnet. Is er geen ATA-carnet? Dan moet er bij regel een wederuitvoerdocument worden opgemaakt. Dat is de basisverantwoordelijkheid van de tijdelijke invoerder

Als het ingevoerde werk naar een andere EU-lidstaat ‘verhuist’, zijn er 2 mogelijkheden:

  1. De tijdelijke invoerder in de EU maakt zeer duidelijke afspraken met de galerij in Italië om de werken eventueel in zijn naam (van de tijdelijke invoerder) weder uit te voeren via de oorspronkelijke weg van tijdelijke invoer of gewoon de goederen tijdig terug te bezorgen. De tijdelijke invoerder moet opletten om niet belast te worden als invoerder, want dan blijft hij aansprakelijk voor de wederuitvoer en dat binnen de gestelde termijn. Dat is de ‘pragmatische’ werkwijze.
  2. De goederen kunnen via een T-document worden verzonden naar de tentoonsteller in het andere EU-land. Die moet op zijn beurt in zijn land een tijdelijke invoer op zijn naam laten gebeuren. Dan is de oorspronkelijke tijdelijke invoerder niet langer aansprakelijk. Dat is de ‘juiste’ werkwijze.


Voorbeeld van wederuitvoer naar andere bestemming

Een Belgisch museum doet een tijdelijke invoer via een leenovereenkomst en de Zwitserse eigenaar van het kunstwerk geeft in het contract de opdracht na de tentoonstelling het door te zenden naar een koper in New York.

Dat heeft voor de Belgische tijdelijke invoerder geen gevolgen. Hij moet alleen de tijdige wederuitvoer uit de EU bewijzen. De bestemmeling is de Amerikaanse koper. Die zal afzonderlijk worden gefactureerd door de verkoper en zal de invoerrechten betalen. 

Een Belgisch museum doet een tijdelijke invoer via een leenovereenkomst en de Amerikaanse eigenaar van het kunstwerk geeft in het contract de opdracht na de tentoonstelling het door te zenden naar een lenend museum in New York.

Voor het Belgische museum is de enige plicht het terug uit te voeren buiten de EU. Het kunstwerk zal moeten worden vervoerd naar het adres van het museum, op naam van de eigenaar. Daardoor concretiseert hij de wederinvoer vrij van invoerrechten. 


Voorbeeld van tijdelijke invoer in eigen bagage met terugbezorging door derden

Omdat in zijn land de termijn voor een tijdelijke uitvoervergunning van een kunstwerk te lang duurt, vervoert de kunstenaar het zonder aangifte mee in zijn eigen bagage. Onmiddellijk na de opening van de tentoonstelling reist de kunstenaar terug. Na de expo moet het werk terug naar de kunstenaar. Wat nu?

Het kunstwerk zal dan ook zonder aangifte (dus eventueel in de bagage van een andere persoon) het land van herkomst moeten kunnen binnenkomen. Zoniet zal het in het land van herkomst worden beschouwd als een invoer, met de verplichte betaling van de daaruit voortvloeiende belastingen als gevolg. 

Om budgettaire redenen neemt de kunstenaar zijn werk mee in zijn bagage. Er is een afspraak dat het hem achteraf terug zal worden toegestuurd. Hoe moet hij handelen?

Als hij de tijdelijke uitvoer heeft geregistreerd bij zijn vertrek, kan hij zijn werk vrij terug ontvangen via een normaal transport door derden.
Mogelijks zelfs zonder voorafgaande inklaring van tijdelijke invoer in het land van bestemming. Zonder tijdelijke invoerverklaring is er dan ook geen termijn voor wederuitvoer uit het land van bestemming. Enige voorzichtigheid is wel geboden. 

 

Voorbeeld van annulering aankoop

Een kunstwerk wordt aangekocht buiten de EU en ingevoerd. De koopovereenkomst wordt verbroken en het kunstwerk moet worden teruggestuurd naar de verkoper. Wat met de bij de invoer betaalde btw?

Bij verbreking van de verkoopovereenkomst en terugzending aan de leverancier binnen de 6 maanden zonder enig geldelijk voordeel voor één van de partijen, kan er teruggave van de btw worden gevorderd. Dat geldt ook bij intracommunautaire verwervingen. De wederinvoer door de verkoper is in die omstandigheden vrij van invoerrechten of btw.

x

Cookies

Deze website gebruikt zowel functionele als niet-functionele cookies. Voor het plaatsen en uitlezen van niet-functionele cookies hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig; voor functionele cookies niet. U kunt het gebruik van cookies later nog wijzigen en uw voorkeuren aanpassen.
Meer info in ons Cookiebeleid.
Akkoord