Missie

Cultuurloket is een kenniscentrum en leernetwerk waar leren, oriënteren, innoveren en inspireren over ondernemen in cultuur centraal staan. We stimuleren en ondersteunen duurzaam cultureel ondernemerschap en professionalisering in de Vlaamse cultuursector. 

Visie

Inspireren over ondernemen in cultuur

Ondernemen in cultuur is een attitude. Voor zowel freelancers als werknemers in dienstverband, zaakvoerders of bestuurders in een organisatie is ondernemerschap een noodzaak om hun activiteit op professionele wijze te ontplooien. De samenleving wordt steeds meer complex, digitaal, multicultureel en (internationaal) genetwerkt. Deze wijzigende context geldt ook voor de cultuursector. Ondernemen en werken in en financieren van de cultuursector worden complexer. 

Cultuurloket definieert cultureel ondernemerschap als het vermogen om financieel, materieel, op het vlak van personeel en management de nodige middelen te mobiliseren om een cultureel project te realiseren vanuit een specifieke culturele praktijk en zakelijke ingesteldheid.

Cultureel ondernemerschap richt zich niet enkel op het genereren van winst in de strikt economische zin. Ondernemen in cultuur is het realiseren van een duurzame culturele en maatschappelijke missie. Duurzaam betekent de nodige middelen mobiliseren om de activiteit op langere termijn te realiseren met waardering voor al wie eraan bijdraagt. 

Waar cultuur, ondernemen en de wet elkaar kruisen, ontstaan veel vragen. Kunstenaars, cultuurwerkers en culturele ondernemingen moeten op de hoogte zijn van de wetgeving en zich continu bijscholen op zakelijk vlak om hun activiteit duurzaam en toekomstbestendig te houden. 

Innoveren

Tijdens hun loopbaan werken individuen in de cultuursector vaak in verschillende statuten. Ook culturele ondernemingen moeten zich geregeld herdenken en reorganiseren. Dit vergt ondernemerschap, leiderschap, innovatief denken en zakelijke kennis. 

Cultuurloket verwerft, bundelt en deelt specifieke kennis over werken en ondernemen als hefboom voor het bevorderen van ondernemerschap en professionalisering in de cultuursector. 
 

Oriënteren

Om hun activiteiten te realiseren moeten kunstenaars, cultuurwerkers en culturele ondernemingen continu op zoek naar financiering. Cultuurloket faciliteert deze zoektocht door te oriënteren naar de gepaste financiering binnen en buiten de cultuursector. 

Leren

Om de beschikbare kennis toe te passen in de eigen praktijk is er nood aan begeleiding en opleiding waarin leren en uitwisselen van goede praktijken van binnen en buiten de cultuursector kan plaats vinden. 

Cultuurloket wil daarom informeren en adviseren over juridische, fiscale en financiële thema's en ook opleidingen en leertrajecten organiseren. Zo verbinden we het ontwikkelen van basiskennis en vaardigheden met toegepaste begeleiding en opleiding op  maat. 

 

Doelgroep

Cultuurloket werkt transversaal voor de Vlaamse cultuursector. Onze werking is gericht op het zakelijk ondersteunen van al wie werkt en onderneemt in cultuur - individuen en organisaties, profit en non-profit, al dan niet gesubsidieerd - actief binnen de Vlaamse Gemeenschap.

De individuen en organisaties zijn of willen professioneel actief zijn in de kunsten, toegepaste kunsten, circuskunsten, cultureel erfgoed, het sociaal-cultureel volwassenenwerk of als amateurkunstenorganisatie met professionele doorgroeiambitie.

Kerntaken

  1. Kennis bundelen en visie vormen over zakelijke, juridische en financiële aspecten van ondernemen in cultuur. 
  2. Kennis ontsluiten en advies verlenen aan professionele actoren – zowel individuen als organisaties – in de Vlaamse cultuursector. 
  3. Vormings- en opleidingsprojecten organiseren en matchings-trajecten opzetten om de cultuursector op zakelijk vlak te professionaliseren en duurzaam ondernemen te bevorderen. 
  4. Netwerken met ondersteunende organisaties uit de cultuursector (lokaal, Vlaams en internationaal). 

Cultuurloket heeft een beheersovereenkomst gesloten met de Vlaamse Gemeenschap voor de periode 2023-2027.

Laatst gewijzigd: 08/08/2022 - 08:28

Cultuurloket vzw - Statuten

Documenten over Cultuurloket vzw

Laatst gewijzigd: 07/02/2023 - 14:58

Cultuurloket vzw - Beheersovereenkomst

Documenten over Cultuurloket vzw

Laatst gewijzigd: 09/09/2019 - 11:12

Cultuurloket vzw - Werkingsverslag 2018

Documenten over Cultuurloket vzw

Laatst gewijzigd: 29/04/2021 - 17:39

Cultuurloket - Werkingsverslag 2019

Documenten over Cultuurloket vzw

Laatst gewijzigd: 29/04/2021 - 17:39

Cultuurloket - Werkingsverslag 2020

Documenten over Cultuurloket vzw