Sinds 1 november 2018 spreken we niet langer van handelsrecht, maar van ondernemingsrecht. 

Door dit nieuwe wetgevend kader trachten we een meer uniform begrip te lanceren, met name ‘de onderneming’. Het oude onderscheid tussen handelszaken en burgerlijke zaken verdwijnt. Dit ondernemingsrecht is van toepassing op elke zelfstandige, elke vennootschap en elke vzw of stichting.

Ook zelfstandige creatievelingen en cultuurwerkers zijn ondernemers

Dit houdt in dat het ondernemingsrecht ook op hen van toepassing is. 

! Vallen niet onder het ondernemingsrecht: 

  • De feitelijke vereniging die niets uitkeert aan haar leden, zoals een quizclub die een paar keer per maand samenkomt.
  • Een publiekrechtelijk rechtspersoon die geen goederen of diensten aanbiedt op de markt, bijvoorbeeld een OCMW.
  • Het normale beheer van je persoonlijk vermogen, bijvoorbeeld de verkoop van je verzameling strips, niet te verwarren met het verkopen van strips op regelmatige basis. Dit laatste vereist een inschrijving als zelfstandige. 

Voornaamste kenmerken van het ondernemingsrecht

Bewijs is vrij

In het ondernemingsrecht kan je de feiten bewijzen met álle mogelijke middelen, ook bijvoorbeeld met sms'en en WhatsApp-berichten. 

Protestverplichting

Een ondernemer die niet akkoord gaat met een factuur, moet die factuur schriftelijk én binnen korte termijn betwisten. Hetzelfde geldt voor de inhoud van brieven of mails. 

Protesteert de ondernemer niet binnen een korte termijn, dan mogen anderen ervan uitgaan dat hij de factuur of de inhoud van de brief of mail aanvaard heeft. 

Kortom, zodra je als ondernemer niet akkoord gaat, reageer je best snel, schriftelijk én pertinent. Dit betekent dat je focust op relevante juridische argumenten. 

Boekhouding als bewijsmiddel

Bij conflicten kan ook de boekhouding als bewijs gebruikt worden. Zorg dus voor een volledige en transparante boekhouding. 

Rechtbank van koophandel wordt ondernemingsrechtbank

Het nieuwe ondernemingsrecht vormt de rechtbank van koophandel om tot ondernemingsrechtbank. Die is bevoegd voor alle conflicten rond ondernemingen. Er zullen ook rechters oordelen die voeling hebben met verenigingen en stichtingen.