Sinds 1 mei 2018 is de nieuwe insolventiewet van toepassing. Het insolventierecht omvat alle regels voor ondernemers in financiële moeilijkheden.

De oude Faillissementswet is verdwenen. De nieuwe bepalingen zijn opgenomen in boek XX van het Wetboek Economisch recht. Dit zijn de voornaamste nieuwigheden:

1. Ook zelfstandigen en vzw's kunnen failliet verklaard worden

Waar het faillissement vroeger enkel mogelijk was voor handelaars kunnen nu álle zelfstandigen, vennootschappen en vzw’s failliet verklaard worden, ook als ze werken in de culturele sector. 

Voordeel is dat ook zij hun activiteiten op een georganiseerde manier kunnen stopzetten via de faillissementsprocedure. Naast het faillissement kan een organisatie ook vrijwillig of gerechtelijk (door de rechter) ontbonden worden via een ontbinding.

Dyzo is een organisatie die zelfstandigen in moeilijkheden bijstaat.

2. Aansprakelijkheid van bestuurders wordt uitgebreid

Bestuurders kunnen nu ook aansprakelijk zijn zodra ze: 

  • een kennelijk grove fout (zoals bv. fiscale fraude) maken die bijdraagt tot het faillissement
  • hun activiteiten toch verderzetten, ook al weten ze dat een faillissement dreigend is (wrongful trading)