Als je met andere cultuurwerkers wil samenwerken kan het een voordeel zijn om dit in een gemeenschappelijke naam en voor een gemeenschappelijke rekening te doen.

Zowel tijdelijke als permanente samenwerkingen kan je via een rechtspersoon realiseren.

Welke rechtspersoon gepast is, hangt onder meer af van de duurzaamheid van een project, de aard van je onderneming en de soepelheid van in- en uittreding van de leden/vennoten.

Daarnaast kan een rechtspersoon ook bescherming bieden voor je aansprakelijkheid.

Voorbeelden

  • een tijdelijke samenwerking om een film of theaterproductie te maken
  • een permanente samenwerking tussen 10 acrobaten

Duidelijkheid

Verhouding tussen leden of vennoten 

Via een rechtspersoon kan je duidelijk de verhoudingen en afspraken tussen de leden of de vennoten vastleggen. Een vzw heeft leden, een vennootschap heeft vennoten. 

Doel van de rechtspersoon 

Verder kan je duidelijk het hoofddoel van de rechtspersoon bepalen, bijvoorbeeld samen rendabel zijn en/of samen een belangeloos doel nastreven. 

Kostendeling

Ook als leden of vennoten samen kosten willen maken, is een rechtspersoon interessant. Zo kan je bijvoorbeeld een ruimte delen, hetzelfde werkingsmateriaal gebruiken of samen personeel inzetten. 

Hierdoor wordt het financieel rendement verhoogd en blijven de persoonlijke overheadskosten beperkt. Zo kan voor een theatervoorstelling de ene partij de ruimte ter beschikking stellen, terwijl de andere partij gelden inbrengt. 

Privévermogen beschermen

Bij financiële moeilijkheden is een zelfstandige creatieveling persoonlijk aansprakelijk. Dit betekent dat hij ook met zijn privévermogen eventuele schulden moet betalen. Om dit privévermogen te beschermen, kan hij kiezen voor een rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid

Persoonlijke aansprakelijkheid beperken

Ook als je voor mogelijke schade je persoonlijke aansprakelijkheid wil beperken of veiligstellen, is een rechtspersoon een goede keuze. Zodra je onder een rechtspersoon werkt, handel je in naam van en voor rekening van die rechtspersoon. 

Dit betekent dat je geen verbintenissen aangaat in eigen naam, maar wel in naam van de rechtspersoon. Gevolg is dat de rechtspersoon minstens in eerste instantie aansprakelijk is. Of het om beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid gaat, hangt af van de rechtsvorm. 

Voorbeeld

Een producer kan via een rechtspersoon zijn privévermogen beschermen tegen schadeclaims van derden. Dit is zinvol, omdat een producer verscheidene contracten afsluit met derden. Als zijn aansprakelijkheid in het gedrang zou komen, is zijn privévermogen minstens in eerste instantie beschermd.

Fiscale optimalisatie

Elke situatie is anders. Welk belastingstelsel van toepassing is, hangt dus af van je individuele situatie en van de ondernemingsvorm die je kiest. 

Wel worden de winsten van een vennootschap belast in de vennootschapsbelasting. De tarieven van de vennootschapsbelasting kunnen lager liggen dan die van de personenbelasting. Bovendien kan je mogelijk genieten van een verlaagd belastingtarief. Na betaling van de vennootschapsbelasting kunnen deze gelden onder andere uitgekeerd worden via een dividend of winstuitkering. 

 

Belangrijk

Laat je vooraf goed adviseren door een ervaren account of fiscalist. Die kan immers nagaan of het interessant is om een vennootschap op te richten en je daarna begeleiden bij die fiscale optimalisatie. 

Subsidies en belastingvoordelen

Bepaalde subsidies of belastingvoordelen gelden enkel voor rechtspersonen. 

Voorbeelden van subsidies voor rechtspersonen met een belangeloos doel: 

  • Werkingssubsidies uit het Kunsten- of Cultureel-erfgoeddecreet 
  • Bepaalde subsidies uit het Circusdecreet, onder meer subsidies om een circusfestival te organiseren of om circuskunsten te promoten 

Voorbeelden van subsidies of belastingvoordelen, enkel voor rechtspersonen:  

  • Structurele werkingssubsidies van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) 
  • Belastingvoordeel uit de Tax Shelter audiovisuele werken en podiumkunsten enkel voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting 
  • Subsidies voor Europese samenwerkingsprojecten voor culturele of creatieve organisaties 

Voorbeelden van subsidies die ook openstaan voor zowel individuele zelfstandigen als voor vennootschappen: 

  • Projectsubsidies uit het Kunstendecreet (staan ook open voor kunstenaars die niet zelfstandig zijn) 
  • Individuele zelfstandigen in Vlaanderen en vennootschappen met maatschappelijke zetel in Vlaanderen kunnen de kmo-portefeuille aanvragen (uitz: de maatschap) 

Deze opsomming is niet limitatief. Er zijn nog verschillende subsidies mogelijk, zowel voor natuurlijke personen, voor zelfstandigen, als voor verenigingen en vennootschappen.