Als organisator van een evenement toegankelijk voor het publiek ben je best correct verzekerd. 

Burgerlijke aansprakelijkheid evenementen

Als organisator van een evenement toegankelijk voor het publiek, ben je burgerlijk verantwoordelijk voor de schade die hen wordt berokkend bij een ongeval. Een organisatorenverzekering kan je indekken voor de financiële gevolgen ervan.

De organisator kan zowel een particulier zijn, als een feitelijke vereniging, vzw of een andere rechtspersoon. Zodoende kan deze verzekering worden afgesloten in verlenging van een reeds bestaande verzekering BA:

  • Als particulier in het kader van de familiale verzekering BA.
  • Als vereniging of commerciële onderneming in het kader van een BA uitbating.

Welke risico’s zijn gedekt?

De verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van iedereen die helpt bij de organisatie van het evenement (vrijwilligers, leden van de vereniging, sprekers…) Het is geen slecht idee de lichamelijke schade van de deelnemers aan het evenement mee te verzekeren. Er is dus een basisdekking die kan worden uitgebreid met andere risico’s.

Lees dus goed welke risico’s gedekt worden en vraag expliciet de dekking aan van de risico’s die je wil gedekt zien.
 

Aansprakelijkheid toevertrouwde lokalen

Deze polis dekt de burgerlijke aansprakelijkheid die ten laste kan vallen van de organisatoren van diverse manifestaties door materiële schade veroorzaakt aan de in gebruik genomen of gehuurde lokalen (ongeacht de duur) en aan hun inhoud. Uitgezonderd de schade die voortkomt uit water, brand of ontploffing.

Het betreft hier zowel “vrijwillige” als “onvrijwillige” schade, waarbij de verzekeraar het recht heeft zich te verhalen op diegene die de schade heeft veroorzaakt. Deze schade kan zowel veroorzaakt zijn door werknemers of vrijwilligers, als door bezoekers. Deze verzekering kan contractueel worden opgelegd.
 

Voorbeeld

Je organiseert een klein concert in een gehuurd zaaltje en enkele bezoekers die weinig respect voor het lokaal tonen veroorzaken schade.

Gemaakte kosten bij annulatie of uitstel

Je kan bepaalde kosten die je betaalt voor het evenement dat je organiseert (huur van zaal, boeking van technici, enz.) verzekeren. Als het evenement niet kan doorgaan of moet worden uitgesteld wegens bijvoorbeeld ziekte van de artiest, zal deze verzekering tussenkomen. Deze verzekering wordt soms “uitvalverzekering” of “non-appearance” genoemd.

Er zijn twee cases waarbij de concertorganisator (blijkbaar) niet verzekerd was voor zo’n risico: een festival waarbij de hoofdact zich ziek meldde en de afgelasting van de laatste dagen van een popfestival na stormschade. De organisator is verplicht de betaalde entree gelden terug te betalen, en was in de kon dit niet doen omdat hij de gemaakte kosten moest ophoesten.

Ook voor filmproducties (bv. bij ziekte of ongeval van de hoofdrolspeler of andere castleden, verlies van decors en rekwisieten in een ongeval of brand, enz.) is dit soort verzekering mogelijk. Dat heet dan een filmproductieverzekering.
 

Verzekeringspakketten voor evenementen

Sommige makelaars-specialisten bieden voor events en producties verzekeringspakketten aan waar een lijst aan verzekeringen in verwerkt zit.
Die bestaan uit volgende waarborgen (naar keuze):

  • Gewone annulatie 
  • Annulatie wegens slechte weeromstandigheden 
  • Gedwongen uitblijven van publiek 
  • Annulatie door terrorisme 
  • Annulatie door onbeschikbaarheid van personen / artiesten 
  • Ongevallenverzekering vrijwilligers 
  • Materiële schade 
  • BA organisator