De term cashflow of terugbetalingscapaciteit wordt gebruikt bij het aangaan van een lening. De cashflow geeft weer of je je lopende schulden kan terugbetalen en of er ruimte is om bijkomend te investeren.  

De cashflow is de werkelijke kasstroom (inkomsten – uitgaven) over een bepaalde periode en geeft weer wat je netto hebt verdiend. Meestal wordt de berekening over het voorbije jaar gemaakt. Ben je starter dan vinden we de berekening terug bij de prognose in het financieel plan.  

Soms wordt cashflow gebruikt in de context van kasplanning, maar dan gaat het over de toekomstige planning van het betalingsverkeer. Wanneer moet er iets betaald worden, wanneer komt er iets binnen. 

Bij de berekening van de cashflow spreken we over werkelijke uitgaven en dus exclusief afschrijvingen. De berekening bij een rechtspersoon verloopt anders dan bij een éénmanszaak. Wil je meer weten over rechtspersonen, klik dan hier

Rechtspersoon

Bij de rechtspersonen gebruiken we als basis de laatste resultatenrekening, daar vinden we de cijfers die we nodig hebben terug. De resultatenrekening maakt deel uit van de jaarrekening en geeft een overzicht van inkomsten en uitgaven, ook de winstberekening wordt hier gemaakt. 

winst van het boekjaar voor belasting 

+ afschrijvingen (geen werkelijke uitgave, tellen we er terug bij) 

- belastingen 

- bestaande kredietlasten op jaarbasis (enkel kapitaalaflossing, de interesten  

zijn reeds verrekend bij de financiële kosten) 

-nieuwe kredietlasten op jaarbasis (kapitaal + interest) 

=  cashflow  

Eenmanszaak

Bij de éénmanszaak kunnen we de inkomsten terugvinden op het laatst ontvangen aanslagbiljet. De kostenberekening moeten we zoeken bij het financieel verslag. Dit laatste wordt door de boekhouder opgemaakt, hier vinden we de details van de gemaakte kosten, waaronder ook de afschrijvingen.  

gezamenlijk belastbaar inkomen 

+ afschrijvingen 

- totale belasting 

- gemeentebelasting 

- levensbehoefte 15 000€ (wordt algemeen beschouwd als een min. inkomen) 

- bestaande kredietlasten op jaarbasis (privé kapitaal + interesten, professioneel enkel de kapitaalaflossingen) 

             - nieuwe kredietlasten op jaarbasis (kapitaal + interesten) 

= cashflow  

Opgelet

Bij deze berekeningen kan er rekening gehouden worden met wijzigingen tijdens het voorbije jaar of gepland voor het volgende jaar .  

Bijkomende uitgaven zijn bv: recent personeel aangeworven, dividenden die werden uitgekeerd, een pand gehuurd... 

Bijkomende inkomsten: een nieuwe activiteit genereert netto extra inkomsten, onderhoudskosten of bestaande kredietlasten die wegvallen...