In cultuur zijn subsidies dikwijls een onderdeel van de financiering. Vele subsidies zijn ondertussen ook beschikbaar voor individuen en alle type rechtspersonen.   

Wat heb je nodig om subsidie aan te vragen?

Bij de aanvraag van een subsidie maak je een onderbouwd ondernemingsplan en begroting op waarin je duidelijk aangeeft wat je missie is, welke activiteiten je daarvoor wil ondernemen en welke kosten in aanmerking komen voor de subsidie.

Indien je van meer dan één subsidie zou kunnen genieten, mag je de facturen slechts 1x gebruiken. Je moet dus kiezen welke kost je voor welke subsidie inbrengt. 

Basisfinanciering  en aanvullende financiering

Daarnaast zal je niet altijd 100% van het gevraagde bedrag ontvangen.   

Je basisfinanciering bestaat uit de verkregen subsidie én inkomsten uit eigen activiteiten. Als deze niet volstaan moet je op zoek naar aanvullende financiering. Je bekijkt eerst of je aanpak haalbaar blijft en gaat op zoek naar alternatieven zoals partners die je kunnen helpen met materialen, kennis, netwerken.   

Hoe wordt subsidie uitbetaald?

Na goedkeuring van je subsidie kan het nog enkele weken tot maanden duren eer het geld op de rekening staat. Soms wordt er ook met periodieke voorschotten gewerkt. Op het einde van je project maak je een verantwoordingsdossier op. 10 tot 20% van de subsidie wordt dan pas uitbetaald. Dat moet je vooraf best nakijken en mee incalculeren. 

Werken met subsidies houdt dus een zeker financieel risico in alsook een zekere afhankelijkheid ten aanzien van de overheid.  

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: