Via Screen Flanders geeft de Vlaamse overheid audiovisuele producties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen een financieel duwtje in de rug

Via Screen Flanders geeft de Vlaamse overheid audiovisuele producties die een deel van hun budget in het Vlaamse Gewest spenderen een financieel duwtje in de rug.

Belgische producenten kunnen via Screen Flanders tot 400.000 euro terugbetaalbare voorschotten aanvragen als economische ondersteuning voor hun audiovisuele uitgaven in het Vlaamse Gewest. Buitenlandse producenten die een aanvraag bij Screen Flanders wensen in te dienen, kunnen hiervoor een beroep doen op een Belgische coproducent die aan alle selectievoorwaarden voldoet.

De steun wordt toegekend in de vorm van terugbetaalbare voorschotten op netto-ontvangsten. Van deze netto-ontvangsten dient een recoupmentpercentage te worden terugbetaald dat bepaald wordt door de verhouding van de Screen Flanders-steun ten opzichte van de definitief verworven financiering van het audiovisuele werk. Het recoupmentpercentage is van toepassing vanaf de eerste euro aan netto-ontvangsten, gelijktijdig en in eerste rang met de andere financiers. Het fonds heeft recht op dit percentage, ook na de terugbetaling van de investering.

Een aanvraag tot steun kan enkel in het kader van een oproep en binnen een bepaalde periode worden ingediend. In 2020 zijn er 2 deadlines: 6 maart en 11 september.

Screen Flanders is ook het overkoepelende filmloket voor Vlaanderen. Het filmloket geeft informatie aan lokale en internationale filmmakers over location scouting, incentives en audiovisuele faciliteiten in het Vlaamse Gewest.

Het jaarlijkse budget van Screen Flanders (3,5 miljoen euro) wordt ter beschikking gesteld door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO). Voor de dossierbehandeling en de communicatie en promotie van de maatregel doet het Agentschap een beroep op het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF).

De Screen Flanders-maatregel valt onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits, in samenspraak met de Vlaamse minister van Cultuur Jan Jambon.
 

Andere financieringsmogelijkheden

De Belgische Taks Shelter  is van toepassing op het federale niveau. Europese coproducties of producties geïnitieerd binnen het kader van een bilateraal coproductieverdrag tussen België (of één van de gemeenschappen) en een andere staat komen hiervoor in aanmerking.

Het Vlaamse Audiovisueel Fonds  is het culturele subsidieorgaan van de Vlaamse Gemeenschap gericht op de ondersteuning van lokale producties (film, tv-reeksen en games) en internationale coproducties met Vlaams creatief talent.

De Antwerp Film Bonus is de steunmaatregel van de Stad Antwerpen, die producties financieel ondersteunt die de stad als filmlocatie in de verf zetten en hierbij gebruik maken van lokale crew en faciliteiten.

Creative Europe  subsidieert initiatieven ter versterking van de Europese audiovisuele sector. Subsidieaanvragen zijn mogelijk voor ontwikkeling (fictie, animatie, docu en videogames), tv-productie, distributie, vertoning, festivals, trainingen en initiatieven ter bevordering van filmeducatie en markttoegang.

Eurimages is een fonds van de Raad van Europa voor steun aan de productie, distributie en vertoning van Europese audiovisuele werken. Er zijn 4 steunprogramma's: steun aan coproducties (dit is veruit het belangrijkste luik), steun aan de distributie, steun aan bioscopen (i.s.m. Europa Cinémas) en steun voor de digitalisering van door Eurimages gesteunde projecten.
 

Op zoek naar een producent?

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: