Voor wie?

Ben je student of behaalde je maximum 3 jaar geleden een masterdiploma aan een Vlaamse universiteit of hogeschool? Wil je verder studeren aan een buitenlandse topinstelling en Vlaanderen mee op de wereldkaart zetten? Dan is een Fayatbeurs misschien iets voor jou. Ook de vakgebieden van humane wetenschappen en kunsten komen in aanmerking.

Wat?

De Fayatbeurs ondersteunt talentvolle studenten om een bijkomende master te behalen aan een erkende buitenlandse topinstelling wereldwijd. Met de beurs worden je kosten voor onderwijs, huisvesting, levensonderhoud en verplaatsing zoveel mogelijk vergoed met een maximum van 24 maanden. In ruil wordt van je verwacht dat je bijdraagt aan het internationale netwerk van Vlaanderen in overeenstemming met de diplomatieke vertegenwoordiging in je gastland.

Meer informate vind je hier.

Doelstellingen

  • financiële barrières zoveel mogelijk wegnemen, zodat talentvolle studenten kunnen studeren aan buitenlandse topinstellingen; 
  • een internationaal netwerk van talentvolle Vlaamse studenten en alumni uitbouwen in verschillende vakgebieden; 
  • het imago van Vlaanderen verder versterken in het buitenland. 

Hoe aanvragen?

Check hier of je voldoet aan de voorwaarden, de selectieprocedure en hoe je je aanvraag indient. Je kan nog tot 1 december 2022 een aanvraag indienen.