Er is een verschil tussen tickets verkopen voor een optreden op een fysieke locatie en een optreden via streaming. Het btw-tarief voor gewone optredens bedraagt 6%. Maar streaming wordt gezien als het leveren van een elektronische dienst en dus is het btw-tarief van 21% van toepassing. 

Elektronische dienstverlening

De toegang tot een optreden, voorstelling of lezing die gestreamd wordt, houdt in dat je toegang geeft tot een elektronische dienstverlening. Het maakt niet uit of dat live, uitgesteld of on-demand is.  

Het btw-tarief op de tickets van streams bedraagt 21%.

Lokalisatie

Als de plaats van de belastbare handeling in België is gelegen, is de handeling aan Belgische btw onderworpen. Voor de vaststelling van die plaats (in kader van het verrichten van diensten) houdt men rekening met de plaats van de dienst en de hoedanigheid van de afnemer van de dienst (B2B of B2C). 

De plaats voor de verrichting van een elektronische dienst (streaming) zal vastgesteld worden aan de hand van de plaats waar de ontvanger van de dienst is gevestigd of waar hij zijn gewoonlijke verblijfplaats heeft (art. 21bis§2,9° w btw). 

Concreet betekent dit dat de woonplaats van de kijker bepaalt in welk land btw moet betaald worden. 

Bijvoorbeeld: een Belgische organisatie streamt een concert. Ze verkopen kaartjes aan Nederlanders. De plaats van de dienst (streaming) is dan in Nederland gelegen.
 

Hoe pak je dat aan als organisator?

Als er naar een ander EU-land wordt gestreamd, hebben we te maken met het verlenen van een elektronische dienst (het streamen) waarvan de btw-aangifte in elke aparte lidstaat moet worden ingediend. 

Als organisator heb je de verplichting om, in het kader van btw, je te laten identificeren in al die lidstaten waar je streamt. Om te voorkomen dat je als organisatie bedolven wordt onder een zware administratieve last, kan je ervoor opteren om te werken met het ‘Mini One-Stop-Shop’ (MOSS) systeem. Onder dit systeem moet je je, als operator, maar in één lidstaat registeren. 

Met het MOSS-systeem kan je de btw over de digitale diensten aangeven door één MOSS-aangifte in één EU-land (het land waar je gevestigd bent). 

Het MOSS-systeem is facultatief voor een onderneming die een jaaromzet van minder of gelijk aan 10.000 euro heeft gerealiseerd. Voor een onderneming die meer dan 10.000 euro omzet heeft is het MOSS-systeem verplicht.
 

Buiten de EU is er geen btw verschuldigd.

Waar moet je rekening mee houden?

Houd er rekening mee dat je als organisator aan je klanten moet vragen waar ze verblijven omdat je moet weten in welke landen zij gevestigd zijn om de MOSS-aangifte zo correct mogelijk te doen. 

Je zal naast je gewone periodieke btw-aangifte ook een periodieke MOSS-aangifte moeten indienen. 

Voor meer informatie over de MOSS klik hier