De toestemming om een portret te gebruiken kan je op verschillende manieren krijgen. 

Mensen die gefilmd worden kunnen stilzwijgend toestemming geven. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer ze poseren of zich ervan bewust zijn dat ze gefilmd worden en niet protesteren. 

De toestemming kan ook voortvloeien uit een vermelding op een toegangsticket voor een concert of een voorstelling. 

De afgebeelde persoon kan ook een schriftelijke toelating geven. Hier vind je een voorbeeld van een schriftelijke toelating.

Laatst gewijzigd: 20/01/2020 - 14:24

Overdracht van rechten inzake portretrecht

Beschermd werk gebruiken

Creatie beschermen

Voorbeelddocumenten

De toelating wordt beperkend geïnterpreteerd. Dat wil zeggen dat in geval van twijfel of een bepaalde exploitatie gedekt is door de toelating, er meestal vanuit gegaan wordt dat dat niet het geval is. Wanneer iemand bijvoorbeeld geïnterviewd en gefotografeerd wordt voor een artikel in een tijdschrift, mag dat tijdschrift foto’s van die persoon publiceren bij het artikel. Maar als de uitgever zijn portret wil gebruiken om reclame te maken voor het tijdschrift, heeft hij daarvoor een bijkomende toelating nodig. 

Voor minderjarigen wordt een onderscheid gemaakt tussen minderjarigen zonder en minderjarigen mét onderscheidingsvermogen (meestal 12 à 14 jaar). In het eerste geval is toestemming nodig van de ouders. in het tweede geval is toestemming nodig van de ouders én van de minderjarige.