Image
PB OI

Wat wordt juist belast?

De (wereldwijde) opbrengsten van onroerende goederen. Over wat gaat dat juist? 

  • Bezit van onroerende goederen (buiten de eigen woning). Bijvoorbeeld: je bezit als natuurlijke persoon een tweede onroerend goed waarin een atelier is gevestigd of een muziekstudio.
  • Verhuring van onroerende goederen (weliswaar met uitzonderingen, zie verder). Bijvoorbeeld: je verhuurt de onderste verdieping van je huis aan een kinesist

Let op: het gaat niet om de opbrengsten bij verkoop (die zijn meestal vrijgesteld ofwel belast als divers inkomen), noch om onroerende inkomsten met beroepskarakter (bv als vastgoedmakelaar).
 

Belastbare basis

Als belastbare basis wordt ofwel het kadastraal inkomen (KI) genomen, ofwel de werkelijke huuropbrengsten.

Het KI is een forfaitair administratief geraamd jaarlijks netto huurinkomen van een onroerend goed. De huidige inkomens zijn gebaseerd op die van 1975 en worden jaarlijks geïndexeerd. 
 

Aftrekbare kosten

Het KI is al een netto-inkomen, waar de kosten in “verwerkt” zitten. Je kan er dus niet nog extra kosten van aftrekken.

Als het werkelijke huurinkomen belast wordt, dan kan je de intresten op leningen aftrekken en de onderhouds- en herstellingskosten:

  • 40% van de werkelijke brutohuurprijs + huurvoordelen zonder dat ze hoger mogen zijn dan 2/3 van het gerevaloriseerd KI (= een factor van 4,57 voor AJ 2020).

Vrijstellingen

De eigen woning is vrijgesteld. Dat wil zeggen dat je geen personenbelasting betaalt op het KI van je eigen woning. Let op: de onroerende voorheffing (een aparte belasting op het KI door het Gewest), blijft wel van toepassing.

Daarnaast is het KI van een onroerend goed volledig vrijgesteld als het goed zonder winstoogmerk wordt gebruikt voor erediensten/onderwijs/hospitalen/vakantiehuizen/andere soorten weldadigheidsinstellingen:…