Image
PB DI

Het divers inkomen is een restcategorie. Het zijn alle belastbare inkomsten die niet als onroerend, roerend of beroepsinkomen kunnen worden gekwalificeerd. Ze worden opgesomd in de wet.

Het gaat onder meer om volgende inkomsten:

Divers inkomen

Uitleg

Percentage (AJ2020)

Occasionele winsten en baten

Inkomsten buiten de beroepsactiviteit, tenzij inkomsten voortkomen uit normaal beheer privévermogen

Voorbeeld: een advocaat verkoopt occasioneel  een schilderij dat hij zelf heeft gemaakt

33 %

Inkomsten uit deeleconomie, burgerdienst en verenigingswerk

Het “onbelast bijverdienen” (zie www.bijklussen.be). Tot het jaarlijkse grenbedrag is dat inkomen vrijgesteld ( 6250 euro AJ 2020), daarboven is het een divers inkomen indien het geen beroepsinkomen is

33%

Meerwaarden gebouwen -5 jaar

Bij aankoop gebouw en verkoop binnen de 5 jaar

16.5 %

Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

 

16,5 %

Prijzen, subsidies, van geleerden, schrijvers, kunstenaars,…

Een bedrag tot 4080 euro (2020) is vrijgesteld, indien bepaalde voorwaarden vervuld zijnDaarnaast zijn sommige prijzen/subsidies volledig vrijgesteld.

16,5 %

Winst en baten vorige beroepswerkzaamheid

 

Gemiddeld tarief vorig jaar

Vervroegd vakantiegeld

 

Gemiddeld tarief jaar zelf

Achterstallig onderhoudsgeld (Gerechtelijke Beslissing)

 

Gemiddeld tarief jaar zelf

Gelegenheidswerk binnen de horeca binnen de grens van 50 dagen

 

33%

 

 

Prijzen en/of subsidies, voor geleerden, schrijvers, kunstenaars,…

Prijzen en/of subsidies voor geleerden, schrijvers of kunstenaars kennen een speciale behandeling:

  • Een eerste categorie is vrijgesteld tot een bedrag van 4080 euro (AJ2020)
  • Een tweede categorie is volledig vrijgestel

Eerste categorie: vrijgesteld tot 4080 euro

Prijzen (inclusief reisbursalen) of subsidies die je ontvangt zijn vrijgesteld tot een som van 4080 euro (AJ 2020). Wat betreft de subsidies gaat het om een periode van maximaal twee jaren.

Aan deze vrijstelling zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Ze moeten uitgekeerd zijn door een Belgische of buitenlandse overheidsinstelling
  • Ze mogen geen vergoeding zijn voor bepaalde prestaties (want dan is het een belastbare bezoldiging) 

Tweede categorie: volledige vrijstelling

Bepaalde prijzen en subsidies zijn volledig vrijgesteld. Zij moeten dan aan volgende voorwaarden voldoen:

  • Uitzonderlijke verdiensten belonen of uitzonderlijke inspanningen mogelijk maken op het stuk van het wetenschappelijk onderzoek, de kunsten of de letteren;
  • Toegekend zijn in omstandigheden die aan de geleerden, aan de schrijvers en aan de kunstenaars ruime mogelijkheden bieden tot persoonlijk initiatief op het gebied van de voortzetting of de uitvoering van hun studies, opzoekingen, werken of kunstuitingen;
  • Belangeloos worden toegekend, derwijze dat iedere staat van afhankelijkheid van de verkrijger tegenover de schenker en elke compensatie ten voordele van deze laatste uitgesloten is;
  • Noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks gefinancierd worden door Belgische of buitenlandse nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen, die op één of andere wijze voordeel kunnen halen uit de beloonde of gesubsidieerde werken, opzoekingen, studies of kunstuitingen.

 

Laatst gewijzigd: 04/02/2020 - 14:33

Lijst erkende instanties fiscaal voordeel prijzen en subsidies

Belastingen en BTW

Overzichtslijsten