Your dream maximized. Je hebt een droom en je wil die waarmaken. Je gaat het gewoon doen. 

In de zogeheten ‘strategische’ doelstellingen zet je in algemene lijnen uiteen waar je naartoe wil: wat streef je na en waar hoop je naartoe te groeien

Dit is gekoppeld aan een (realistische) termijn, doorgaans tussen 2 en 5 jaar.  

Voorbeelden van strategische doelstellingen zijn, afhankelijk van of je als individu werkt of als organisatie: 

  • van je passie kunnen leven, dus er maandelijks een welbepaald inkomen uit halen  
  • elk jaar een bepaalde hoeveelheid werken produceren  
  • een minimum aantal afnemers binnenhalen 
  • een extra medewerker in dienst nemen 
  • een bepaalde kritische massa bereiken 
  • break-even draaien over 5 jaar 
  • … 

Kiezen is (soms) verliezen, maar het formuleren van die algemene doelstellingen kan je helpen om de juiste keuzes te maken én het is ook een nuttig vertrekpunt om af en toe te evalueren of je goed bezig bent. 

Belangrijk is dan ook dat de doelstellingen in de mate van het mogelijke worden uitgedrukt in concreet meetbare gegevens

De strategische doelstellingen kunnen ook sterk verschillen naargelang de ontwikkelingsfase waarin de onderneming zich bevindt. Een ondernemingsplan is niet statisch maar evolueert mee met je organisatie en zet de toon voor je toekomstplannen

 

Herbekijk hier ons webinar met Erwin Van den Brande over "Creatieve samenwerkingen". Erwin wil de kunstwereld en de bedrijfswereld dichter bij elkaar brengen. Tijdens dit webinar gaan we op zoek naar hoe we deze verbinding tot stand kunnen brengen: