Strategische doelstellingen gaan over een ‘gewenste’ situatie: waar wil ik op een bepaald moment staan? Dit vormt de basis van hoe je je gaat organiseren. Dat gaan we nu verder vertalen naar een concrete, dagelijkse werking van je onderneming, namelijk de operationele doelstellingen. 

Welke middelen ga je inzetten?

  • Heb je een ruimte nodig voor je activiteit en zo ja heb je die al of ga je die zoeken? 
  • Hoe verloopt het proces van bestelling tot oplevering? 
  • Moet je zelf materiaal voorschieten of een stock aanleggen of kan je dit per bestelling de klant rechtstreeks laten betalen?  
  • Ga je alles alleen doen of ga je met anderen samenwerken? In het laatste geval: hoe is dit dan georganiseerd, wie neemt de leiding, wie de eindverantwoordelijkheid?  
  • Gaan dit interne medewerkers zijn of eerder externe partners?  

Voorbeelden

  • een kunstenaar die bronzen beeldjes maakt besteedt het gieten van het brons normaal uit, dat wordt niet intern gedaan 
  • een modeontwerper gaat wel de vormgeving doen en eventueel een prototype maken, maar de realisatie wordt uitbesteed aan een naaiatelier 
  • een opnamestudio zal meestal de ‘mastering’ uitbesteden omdat dit een specialiteit op zich is 
  • een grafisch vormgever besteedt het drukwerk dikwijls uit aan een drukker  
  • een fotograaf maakt en bewerkt wel de foto, maar de afdruk gebeurt extern