Als student uit een land buiten de EER en Zwitserland mag je sinds 15 augustus 2021 na de studies voor maximaal 12 maanden in België blijven op zoek naar werk of in de opstart van een onderneming. Voorheen mocht dit enkel tijdens de studies.  

Als je tijdens dit zoekjaar een job vindt of een onderneming opstart dien je je verblijfs- en werkstatuut te wijzigen in het kader van een gecombineerde vergunning of beroepskaart

De termijn van 12 maanden van het zoekjaar kan je niet verlengen. 

Welke studenten komen in aanmerking?

Enkel studenten met een graduaats-, bachelor- of masterdiploma of doctoraat aan een Belgische universiteit of hogeschool komen in aanmerking. Ook studenten met een diploma aan een universiteit of hogeschool in de EU en in België studeerden in het kader van een mobiliteitsprogramma (zoals Erasmus Mundus) kunnen een zoekjaar starten (= mobiliteitsstudenten). 

Welke procedure moet je doorlopen?

Ten laatste 15 dagen voor het einde van het tijdelijk verblijfsrecht als student moet je een aanvraag indienen. De aanvraag dien je in bij het gemeentehuis waar je woont. Mobiliteitsstudenten hebben 3 maanden na het behalen van hun diploma de tijd om dit aan te vragen. 

Meer info over de procedure voor het aanvragen van een zoekjaar kan je terugvinden via de website van het Agentschap Integratie & Inburgering

 

Bron: Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de studenten