Neem je bij optredens buiten de Europese Unie instrumenten van bedreigde dier- of plantsoorten mee? Dan heb je mogelijks een CITES-certificaat nodig.

CITES staat voor Convention on International Travel in Endangered Species of Wild Fauna and Flora. Dit internationaal verdrag tussen overheden regelt de handel in bedreigde dier- en plantsoorten.

Ook de culturele sector kan met deze zaken in aanraking komen. Sommige muziekinstrumenten bevatten grondstoffen van een bedreigde diersoort (bijv. violen, drums, gitaren, bepaalde houtblazers...). Als je internationaal gaat touren met deze instrumenten leg je een muziekinstrumentencertificaat voor dat je bekomt bij de CITES-authority (in België is dat de federale dienst voor leefmilieu). Er zijn twee soorten certificaten:

  • MIC voor individuele musici
  • TEC voor groepen en ensembles

De maker van de muziekinstrumenten kan je helpen met alle nodige info over het instrument om het certificaat te bekomen.

Via dit certificaat toon je aan dat er geen handel in deze bedreigde plant- of diersoort plaatsvindt maar dat je de instrumenten enkel meeneemt voor de optredens in het buitenland.

Pearle werkte, in samenwerking met FIM, een tool uit met een stappenplan om een CITES-certificaat te bekomen. Pearle ontwikkelde ook een gids voor muzikanten en gezelschappen die internationaal touren met instrumenten.