Deze regels gelden voor woninghuurovereenkomsten in Vlaanderen vanaf 1 januari 2019. 

Sinds de staatshervorming van 2014 zijn de gewesten bevoegd voor de reglementering van woninghuur. Vlaanderen, Brussel en Wallonië zijn vanaf dan bevoegd om de regels rond woninghuurovereenkomsten op hun grondgebied uit te werken. 

Momenteel is er nog een overgangstermijn. Het toepasselijke recht wordt bepaald door de datum waarop de overeenkomst werd afgesloten:

Voor Vlaanderen:

 • Woninghuurovereenkomst voor 1 januari 2019: Federale Woninghuurwet
 • Woninghuurovereenkomst vanaf 1 januari 2019: Vlaams Woninghuurdecreet

Vlaams Woninghuurdecreet

Het Vlaams Woninghuurdecreet is van toepassing op woninghuurovereenkomsten die werden afgesloten vanaf 1 januari 2019 in het Vlaamse Gewest. Zij omschrijft ook een regeling voor studentencontracten. Dateert je woninghuurcontract van voor 1 januari 2019 dan zal de federale woninghuurwet van toepassing zijn.

De Vlaamse overheid heeft een brochure gepubliceerd met meer info over het decreet.

Het decreet bepaalt de voorwaarden voor overeenkomsten waarop zij van toepassing is:

 • Huurovereenkomst
  • Geschrift 
  • Plaatsbeschrijving binnen 1 maand: verplicht
  • Bijlagen met info
  • Registratieplicht: verhuurder
 • Tot hoofdverblijfplaats van de huurder
 • Met toestemming van de verhuurder
 • Betrekking op roerende of onroerende goederen: hieronder worden ook de stacaravans of woonboten begrepen
   

Duur van de huur

Een woninghuurovereenkomst onder het Vlaams decreet wordt in principe aangegaan voor een duur van 9 jaar.

Er kan een kortere duur van een woninghuur worden afgesloten voor een maximumtermijn van 3 jaar. Dit contract kan eenmalig verlengd worden zonder dat de totale duur meer dan die 3 jaar bedraagt (bijv. contract van 1 jaar, eenmalig verlengen met nog een jaar = totaal 2 jaar).