De regels van de Federale Woninghuurwet zijn van toepassing op 'oude' overeenkomsten. 

Sinds de staatshervorming van 2014 zijn de gewesten bevoegd voor de reglementering van woninghuur. Vlaanderen, Brussel en Wallonië zijn vanaf dan bevoegd om de regels rond woninghuurovereenkomsten op hun grondgebied uit te werken. 

Momenteel is er nog een overgangstermijn. Het toepasselijke recht wordt bepaald door de datum waarop de overeenkomst werd afgesloten:

Voor Vlaanderen:

 • Woninghuurovereenkomst voor 1 januari 2019: Federale Woninghuurwet
 • Woninghuurovereenkomst vanaf 1 januari 2019: Vlaams Woninghuurdecreet

Voor Brussel:

 • Woninghuurovereenkomst voor 1 januari 2018: Federale Woninghuurwet
 • Woninghuurovereenkomst vanaf 1 januari 2018: Brusselse Huisvestingscode
   

Federale Woninghuurwet

De Federale Woninghuurwet (WHW) omschrijft de voorwaarden waaraan een huurovereenkomst moet voldoen:

 • Huurder is fysieke persoon
 • Huurcontract
  • Schriftelijk
  • Met verplichte bijlagen
 • Hoofdverblijfplaats:
  • De woning moet voldoen aan de elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid
  • Dit is het centrum van persoonlijke, familiale en vermogensrechtelijke belangen. De plaats waar de huurder de grootste tijd met zijn gezin verblijft, waar hij zijn meubelen en huishoudelijk comfort heeft, van waaruit hij zijn vermogen bestuurt…
 • Toestemming van de verhuurder

Op de website van de FOD Justitie kan je een brochure terugvinden over de WHW.

Rechten en plichten

De rechten en verplichtingen van de huurder en de verhuurder uit het gemene huurrecht zijn hier ook van toepassing. 

Er gelden wel een aantal uitzonderingen ten opzicht van dat gemene huurrecht:

 • De onroerende voorheffing kan nooit ten laste worden gelegd van de huurder.
 • Indexatie is altijd mogelijk, zelf al staat dit niet in het contract. 
 • Een huurprijsherziening is mogelijk bij het verstrijken van elke driejarige periode.
 • Een huurwaarborg is niet verplicht maar als hierin wordt voorzien kan deze maximaal 2 tot 3 maanden huur bedragen.
   

Duur van de huur

Een woninghuurovereenkomst wordt in principe aangegaan voor 9 jaar. 

Er kan een kortere duur van een woninghuur worden afgesloten voor een maximumtermijn van 3 jaar. Dit contract kan eenmaal verlengd worden zonder dat de totale duur meer dan 3 jaar bedraagt (bijv. contract van 1 jaar, eenmalig verlengen met nog een jaar = totaal 2 jaar).

Indien je na de termijn van 3 jaar toch in de woning blijft wonen en de huur blijft betalen, gaat men ervan uit dat de overeenkomst vanaf het begin aangegaan was voor 9 jaar.