Starters die op zoek zijn naar een lening kunnen terecht bij Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV).

Je kan lenen vanaf 5 000 euro tot 100 000 euro. In tegenstelling tot een Cultuurkrediet zal PMV een eigen inbreng en waarborgen vragen bij de lening. De waarborgen zijn afhankelijk van hoe sterk je aanvraag is. Of anders gesteld, hoe meer zekerheid tot een geslaagd en rendabel project, hoe minder waarborgen gevraagd worden.

Voor wie?

Voor alle starters - natuurlijke personen en rechtspersonen - die nog niet of gedurende ten hoogste vier jaar actief zijn.

Voor wat?

Je kan een lening aangaan voor materialen en uitrusting, voor immateriële zaken zoals licenties en financiële investeringen (overname van aandelen van een andere vennootschap). Je kan lenen voor een startkapitaal en mits voorwaarden kan je deze lening ook gebruiken voor de aankoop van onroerend goed.

Kenmerken

  • Het maximumbedrag is 100 000 euro aan een vaste rentevoet van 3%.
  • De duur van de lening is minimaal 3 en maximaal 10 jaar.
  • Je kan lenen met kapitaaluitstel, dat wil zeggen dat je tijdens een eerste periode enkel interesten terugbetaalt.

Hoeveel kan je lenen?

Een kwart van wat je leent heb je aan eigen inbreng. Als je 30 000 euro leent, dan heb je 7 500 euro (kapitaal) die je mee inbrengt in het project. Mits voorwaarden mag je de eigen inbreng ook lenen, doch beperkt tot 10 000 euro.

De startlening bedraagt minstens 5 000 euro tot 100 000 euro. De minimale eigen inbreng bedraagt dan 1 250 euro.

Aanvragen

Je kan een starterslening niet zelf aanvragen, je doet dat via een aanbrenger. Deze helpt je om je aanvraag goed voor te bereiden. Je vindt een lijst van aanbrengers per provincie op de website van PMV

Indien je bij je bank of PMV niet in aanmerking komt voor een lening, dan kan je nog bekijken of het Cultuurkrediet voor jou in aanmerking komt.