Je hebt een factuur te betalen tegen een bepaalde datum. Wanneer betaal je ze?  

Wat houdt het in?

Een leverancierskrediet is de mogelijkheid om je factuur op latere datum te betalen. Je komt dan overeen om de betaling bijvoorbeeld pas na 60 dagen te doen. Dit kan interessant zijn als er veel facturen samenkomen of je je inkomsten op een later tijdstip verwacht. Het houdt ook een risico in. Als er tegenslag is zal je misschien toch niet tijdig kunnen betalen. Je moet dus zeker zijn van je toekomstige inkomsten.  

Hoeveel kost het?

In principe gaat de leverancier hiervoor geen kost aanrekenen, integendeel. Wanneer je je facturen heel snel betaalt binnen de 8 dagen, zijn sommige leveranciers bereidt om je te belonen met een korting voor contante betaling. Ze ontvangen immers sneller geld op de rekening en er is geen risico op wanbetaling.

Wanneer kan dit interessant zijn?

Als je een kasplanning hebt opgesteld zie je duidelijk in welke periode er spanning op de rekening kan ontstaan. Het kan dan interessant zijn om te anticiperen en je facturatie vooraf te plannen. Als je goed de omstandigheden kan toelichten kan een leverancier akkoord gaan om een latere betaling toe te staan. Als er voldoende op de rekening staat, kan je onderhandelen over een korting voor snelle betaling.   

Het leverancierskrediet kan soms een goedkoper alternatief zijn voor een overbrugging of een kaskrediet.

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: