De cultuurkredieten zijn er voor professionele actoren actief binnen de cultuursector. 

Info

Op de website van cultuurkrediet vind je meer informatie, inspirerende voorbeelden en sjablonen. 

Het cultuurkrediet is een initiatief van de Vlaamse overheid die hiermee wil investeren in cultuur. Zij heeft daarvoor een investeringsmaatschappij aangesteld, Hefboom, die het krediet zal faciliteren.

Daarnaast is Cultuurloket de partner met kennis van de sector die je zal begeleiden bij de aanvraag en je de nodige feedback kan geven rond de haalbaarheid van je project.  

Hoeveel kan je lenen aan welke rente?

Een cultuurkrediet is een krediet vanaf 5.000 euro tot maximaal 100.000 euro. De rentevoet is afhankelijk van het kredietbedrag en onder welk statuut je professioneel actief bent. De maximale rentevoet bedraagt momenteel 3%, met een looptijd tot 5 jaar. In sommige gevallen is je cultuurkrediet zelfs renteloos.   

Welke waarborgen moet je hebben ?

Cultuurkredieten vergen geen zekerheden (waarborgen), noch van jezelf, noch van je organisatie. Je kan deze kredietvorm aanwenden voor bijna alles wat betrekking heeft op je cultuurwerking, bv. voor investeringen of als werkkapitaal. Je kan het krediet gebruiken voor je organisatie of voor een specifiek project.  

Cultuurkrediet is een achtergestelde lening die daardoor als eigen vermogen wordt beschouwd. Dit versterkt je positie als je krediet gaat aanvragen bij grotere financiers zoals banken en investeringsfondsen.   

Wie kan cultuurkrediet krijgen ?

De Cultuurkredieten zijn er voor professionele actoren actief binnen de cultuursector die geen lening kunnen krijgen bij een bank.

Dat kunnen rechtspersonen en zelfstandigen (in bij- en hoofdberoep) zijn. Ook culturele professionals zonder ondernemingsnummer die artistieke prestaties leveren tegen vergoeding zijn welkom (via arbeidsovereenkomst, sociaal bureau voor kunstenaars (sbk) of kleine vergoedingsregeling). Dus zowel een culturele organisatie als de individuele kunstenaar komen in aanmerking.

Zowel startende initiatieven, groeiprojecten als mature organisaties kunnen beroep doen op een CultuurKrediet. Je moet actief zijn in één van volgende culturele sectoren:  

 • Audiovisuele sector  
 • Boekenvak  
 • Vormgeving (inclusief design en mode)  
 • Gaming  
 • Beeldende Kunsten  
 • Nieuwe mediakunst  
 • Podiumkunsten  
 • Muziek  
 • Architectuur  
 • Cultureel roerend erfgoed  
 • Circuskunsten  
 • Sociaal-cultureel Volwassenenwerk  
 • Amateurkunsten  

Hoe kan je cultuurkrediet aanvragen?

Een cultuurkrediet kan je bij Hefboom aanvragen. Dat is de partner die in opdracht van de Vlaamse Regering de uitvoering van het cultuurkrediet op zich neemt.  

Als je een cultuurkrediet aanvraagt moet je je goed voorbereiden op een gesprek met Hefboom waar je met de consulent dieper ingaat op je plannen en je financieringsbehoefte. Als voorbereiding op dit gesprek maak je een ondernemingsplan en een kasplan op. Deze worden vooraf uitgewisseld zodat de consulent van Hefboom zich kan voorbereiden, en kan begrijpen wie je bent, wat je ervaring is, wat je plannen zijn en wat je nodig hebt. Hefboom heeft daarvoor standaard sjablonen die je daarbij op weg helpen. Aarzel niet om Cultuurloket in te schakelen om je daarbij te begeleiden.  

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: