De uitbouw van je financieringsmix is een belangrijk onderdeel van je cultureel ondernemerschap.

Een combinatie van inkomstenbronnen zorgt ervoor dat je je werking en activiteiten kan financieren. Je mix kan bijvoorbeeld bestaan uit eigen inkomsten door ticketverkoop, aangevuld met subsidies en crowdfunding.

Bepaal zelf je financieringsmix via de tool So You Need Money

De Engelstalige online tool So You Need Money stelt je een persoonlijke financieringsmix voor op basis van je persoonlijke situatie en financieringsnood. De tool geeft ook aan waar je financiering kan vinden op nationaal en internationaal niveau.

Daarnaast kan je ook inspirerende cases bekijken uit verschillende sectoren.

De voordelen van een financieringsmix

Een gebalanceerde financieringsmix zorgt ervoor dat je de juiste financieringsbron koppelt aan de juiste financieringsnood. De financieringsmix zorgt ervoor dat je niet afhankelijk bent van één geldbron. Het heeft ook een vliegwieleffect. Als één financierder zich engageert, is de kans groter dat er nog zullen volgen. Wanneer je verschillende financierders aanspreekt, is ook de volgorde van belang.

Voorbeeld

Een bank die pas een krediet verleent van zodra je een deel hebt opgehaald via crowdfunding.

De financieringsmix is daarom een belangrijk onderdeel van je businessplan, die als basis dient voor het verhaal naar je financierder toe. De eerste vraag die je jezelf moet stellen is waarvoor je geld nodig hebt en hoeveel. Bereid je ook voor op de verwachtingen van je financierders en wat jij voor hen kan betekenen. Wees je bewust van je waarde en je impact en benoem deze in je dossier of aan de onderhandelingstafel. Niet elke financierder verwacht hetzelfde. Sommige overtuig je met financiële return, andere met sociaal engagement.

Handleiding

Meer informatie over hoe je je financieringsmix samenstelt en nuttige tips lees je in de So You Need Money Guide. De tool en deze publicatie zijn een resultaat van The Creative FLIP project consortium.