Erasmus+ is het Europese subsidieprogramma voor onderwijs, jeugd en sport. 

De gedachte achter het programma is dat mensen zich voortdurend kunnen ontwikkelen door onderwijs, opleidingen en niet-formeel leren: een leven lang leren. Educatie als middel om werkloosheid tegen te gaan vormt de kern van het programma, vooral waar het gaat om jonge mensen. 

Voor wie?

Erasmus+ ondersteunt de educatieve, professionele en persoonlijke ontwikkeling van deelnemers in onderwijs, training, jeugd en sport, in Europa en daarbuiten.  

Het subsidieprogramma Erasmus+ biedt verschillende mogelijkheden, ook voor culturele en creatieve organisaties. 

Deze mogelijkheden zijn ingedeeld in de drie kernacties: 

  • Kernactie 1: mobiliteit van personen: subsidie voor een project dat werknemers (ook vrijwilligers), jongeren, studenten en jongerenwerkers mogelijkheden biedt om in het buitenland te gaan leren of werken.   
  • Kernactie 2: samenwerking tussen organisaties: instellingen en organisaties kunnen op kleine of grote schaal samenwerken met organisaties in andere landen. 
  • Kernactie 3: steun voor beleidshervorming: Deze actielijn is minder relevant voor de cultuursector.  

Welke prioriteiten?

De belangrijke prioriteiten van het programma Erasmus+ in 2021-2027 zijn gestroomlijnd met de andere programma’s. 

Deze zijn inclusie en diverstiteit, digitale transformatie, milieu en de strijd tegen klimaatverandering en deelname aan democratisch leven / participatie. 

Wat zit er in voor cultuur?

De sterke band tussen onderwijs en cultuur komt duidelijk naar voren in dit programma, dat ook bedoeld is als aanvulling op Creative Europe. Vooral op het gebied van informeel leren speelt cultureel onderwijs een cruciale rol, aangezien het bijdraagt tot het experimenteren met en het volgen van nieuwe creatieve en artistieke benaderingen, formaten en methodes.

In dit verband kunnen culturele en creatieve projecten een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de sociale integratie, de toegang tot onderwijs of het leren van verschillende generaties, bijvoorbeeld in bibliotheken, musea of culturele centra. 

Case vorig programma: circus is magisch, circus verbindt 

Openstaande oproepen?

Subsidiedeadlines voor de verschillende kernacties vind je op de website van Jint en Epos

Waar kan je terecht?

Er zijn 2 aparte contactpunten voor Erasmus+. Epos informeert over volwassenenonderwijs en Jint over Jeugd. 

Erasmus+ - Onderwijs 
EPOS vzw: https://www.epos-vlaanderen.be/ 
info@epos-vlaanderen.be 

Erasmus+ Jeugd 
JINT vzw: www.jint.be 
projecten@jint.be 

In deze explainer-video van Vleva wordt het Erasmus+ Onderwijs programma nog eens uitgelegd: