Een ivzw is een rechtsvorm voor een vzw met een internationaal nut. Ze is bedoeld voor organisaties die internationaal actief zijn. 

Belangeloos doel

Het doel van de ivzw moet nuttig zijn voor de internationale gemeenschap. Dit veronderstelt een nut voor mensen, dieren of zaken buiten België. Verder moet haar doel bijdragen tot internationale vrede en veiligheid, zoals bedoeld in het Handvest van de Verenigde Naties en in het statuut van de Raad van Europa. 

Leden, inkomsten, statuten, rechtspersoonlijkheid

Een ivzw wordt opgericht door minimum 2 leden. Net als de vzw, mag de ivzw geen winsten uitkeren aan haar leden. Ze kan haar inkomsten enkel gebruiken om haar belangeloos doel te realiseren. 

De statuten bepalen de samenstelling, vorm, werkwijze en bevoegdheden van de organen van de ivzw. Een ivzw verwerft rechtspersoonlijkheid door een oprichting via Koninklijk Besluit. 

In vergelijking met de vzw is de ivzw aan minder regels en procedures onderworpen. In de statuten kan dit verder uitgewerkt worden. Aangezien de oprichting enkel via authentieke akte kan gebeuren, zal je hiervoor langs de notaris moeten passeren.

Voor meer info over de ivzw kan je terecht op de website van de FOD Justitie.