Wat is een tentoonstelingsovereenkomst?

 

Het gaat om een overeenkomst die de uitwerking/concretisering van een tentoonstelling voor ogen heeft. In dit onderdeel overlopen de belangrijkste aspecten. Zowel voor organisator als de kunstenaar is het van groot belang om samen te zitten en na te denken over de volgende punten: 

Context van de tentoonstelling

Beschrijf kort hoe het idee van de tentoonstelling tot stand is gekomen, wie het organiseert en wat het concept van de tentoonstelling is voordat je begint aan de verdere inhoud van de overeenkomst. 

Partijen

Beschrijf wie de partijen zijn. Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen de organisator/gallerij en de kunstenaar die zijn werk ter beschikking stelt voor de tentoonstelling. Indien de organisator een rechtspersoon is zoals een vzw of bv, dan moet deze vertegenwoordigd worden door een persoon die de overeenkomst ondertekent.

 

Het werk van de kunstenaar

We raden aan dat het werk van de kunstenaar in een aparte bijlage in detail wordt beschreven.  

Krijgt de kunstenaar de opdracht om nieuw werk te realiseren, dan moet er een afzonderlijk contract worden opgesteld. Dit contract heet de creatieopdracht. Download hieronder een voorbeeldcontract hiervan:

Laatst gewijzigd: 03/12/2021 - 15:11

Overeenkomst creatie beeldend werk en licentie

Beschermd werk gebruiken

Creatie beschermen

Voorbeelddocumenten

Tentoonstellingsmodaliteiten

Bespreek en neem de volgende punten op in de overeenkomst: 

 • De samenwerkingsperiode: 

  Voordat de tentoonstelling van start gaat zal er een periode zijn waarin de kunstenaar en de organisatie (en/of curator) geregeld samenzitten. Ze zullen tijdens deze periode verschillende facetten van de tentoonstelling bespreken: inhoud van de collectie, de opstelling van het werk te bespreken, publicatie en promotie, etc. 

  De voorbereidende samenwerkingsperiode is belangrijk omdat deze het fundament legt van de tentoonstelling. Het is daarom van belang dat dit proces goed wordt afgebakend in overleg met de organisatie.  

  Evengoed bestaat de samenwerkingsperiode uit de tijd die de kunstenaar investeert tijdens en na de tentoonstellingsperiode. Zo zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de aanwezigheid van de kunstenaar tijdens de tentoonstellingsperiode voor de vernissage, een talk of rondleiding, etc.  
   
 • De tentoonstellingsperiode:  

  Het gaat om de periode waarin de werken tentoon worden gesteld.  
   
 • De tentoonstellingsruimte + omschrijving van de opstelling: 

  Het kan nuttig zijn om al aan te duiden in welke ruimte het werk wordt geplaatst en hoe de opstelling zal gebeuren.
   
 • Het type tentoonstelling:  

  In dit luik wordt er aangegeven of het gaat om een solo of een groepstentoonstelling. Gaat het om een groepstentoonstelling, dan kunnen er afspraken gemaakt worden over samenstelling van de groep. 

Promotie en publiciteit

In dit onderdeel komen de partijen overeen wat de verwachtingen zijn i.v.m. de promotie en publiciteit. De kunstenaar moet toestemming geven dat het werk gepubliceerd en gereproduceerd mag worden in kader van de promotie van de tentoonstelling.  

Bewaring, bewaking en onderhoud

Geef in de overeenkomst mee wat de verwachtingen zijn in verband met de bewaring, bewaking en onderhoud. Het is aan te raden om specifieke richtlijnen mee op te nemen in de beschrijving van het werk.  

Montage en installatie

Geef in de overeenkomst mee wat de verwachtingen zijn omtrent de opbouw en afbouw. Wie voor wat instaat en tegen wanneer het in orde moet zijn. Bespreek ook wie in staat voor de kosten.  

Transport

In dit luik wordt er beschreven wie instaat voor de verpakking en het transport van de kunstwerken.  

 • Wordt het transport georganiseerd door de organisatie, dan moet er gekeken worden naar de modaliteiten van verpakking, transport en een verzekering. 
 • Wordt het transport georganiseerd door de kunstenaar zelf, dan moet er gekeken worden naar de vergoeding voor de gemaakte kosten. 

Verzekeringen

In dit onderdeel neem je op welke verzekeringen erdoor wie worden afgesloten.

Verzekering alle risico's

De verzekering alle risico’s van een tentoonstelling van kunstwerken omvat de verzekering van de kunstwerken en desgevallend de technische randapparatuur, zelfs al heeft die geen kunsthistorische waarde.

Deze verzekering wordt afgesloten door de organisator van de tentoonstelling. Men onderscheidt 3 soorten:

 • Verzekering permanente tentoonstelling
 • Verzekering tijdelijke tentoonstelling
 • Verzekering tijdelijke tentoonstelling “nagel tot nagel” (incl. transport)

Voor meer informatie over verzekeringen kan je terecht op deze pagina op onze website

Vergoedingen

Voor meer informatie over vergoedingen kan je terecht op deze pagina op onze website.

Auteursrechten

Weet wanneer je met een partij aan het spreken bent over exploitatiewijzen, dan gaat het over de rechten die worden toegekend in het (auteurs) contract. 

Voor meer informatie over auteursrechten kan je terecht op de deze pagina op onze website.

Staat van werk

De staat van het werk wordt in een aparte bijlage beschreven. Het is aangeraden dat je op vier momenten nagaat wat de staat van het werk is. 

Voor de aanvang van het transport

 • Bij het kisten van het werk
 • Bij het onkisten van het werk

Voor de aanvang van het transport in kader van teruggave

 • Bij het kisten van het werk
 • Bij het onkisten van het werk

Laatst gewijzigd: 18/01/2022 - 09:34

Template: staat van het werk

Contracteren

Voorbeelddocumenten

Schade

Mocht er op een moment schade worden vastgesteld, dan moet je ook afspreken wie in staat voor de schade. In dit luik van de overeenkomst wordt er beschreven wie er verantwoordelijk is voor de opgelopen schade. Men zal hier ook afspreken hoe de schade wordt vergoed of hersteld.

Geschillen

Het is aangeraden om na te denken wat in geval één van de partijen zijn/haar afspraken niet kan nakomen. Beschrijf duidelijk wat in geval van:  

 • Niet-nakoming. Niet-nakoming kan verschillende zaken inhouden: vroegtijdig stopzetten van de tentoonstelling, kunstenaar die zijn afspraken niet nakomt, etc.  
 • Geef aan welk recht van toepassing is en voor welke rechtbank de partijen moeten verschijnen.  

Ga je binnenkort tentoonstellen? Maak dan zeker gebruik van onze voorbeeldovereenkomst:

Laatst gewijzigd: 18/01/2022 - 09:31

Tentoonstellingsovereenkomst

Contracteren

Voorbeelddocumenten