Heel kort samengevat, kunnen we stellen dat het gaat om een belastbare handeling zodra:  

  • een levering van een goed,
  • een dienst,   
  • een intracommunautaire verwerving 
  • of een invoer

heeft plaatsgevonden.  

Een levering van een goed 

De levering van een goed houdt in dat de cultuurwerker ‘het goed’ overdraagt. In het btw-wetboek wordt de levering van een goed gedefinieerd als: “de overdracht van de macht om als eigenaar te beschikken over een lichamelijk roerend of onroerend goed".

Bijvoorbeeld: een schilder verkoopt zijn werk, een juwelier verkoopt juwelen.

Een dienst

Het verrichten van een dienst is alles wat geen levering is, zoals bijvoorbeeld materieel of intellectueel werk waaronder maakloonwerk, overdracht van auteursrechten en het verlenen van licenties.   

Bijvoorbeeld: muziekoptreden, lichtinstallatie plaatsen, etalage inrichten, schrijven teksten.  

Een intracommunautaire verwerving  

Onder een intracommunautaire levering verstaat men het vervoer of de verzending van goederen van één lidstaat van de Europese Gemeenschap naar een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap.   

Het gaat dus om een transactie tussen verschillende btw-plichtige (beide gevestigd in een andere lidstaat), waarbij het goed wordt vervoerd door de verkoper of de afnemer. De levering vindt plaats in de lidstaat welke het btw-nummer heeft toegekend aan de ontvanger. 

Bijvoorbeeld: een Belgische btw-plichtige kunstenaar verkoopt zijn werk en verzendt het naar een galerij in Frankrijk. Frankrijk is de plaats van levering. 

Een invoer 

Een goed van buiten de Europese Gemeenschap wordt binnengebracht op het grondgebied van de Europese Gemeenschap.  

Bijvoorbeeld: een Belgische muzikant koopt een piano aan in Japan. Bij de aankomst in België is in principe Belgische btw verschuldigd.