Ben je als cultuurwerker of organisatie getroffen door de Brexit? Kijk dan eens of je beroep wil doen op enkele steunmaatregelen.

Brexit Adjustment Reserve

De EU kent middelen toe aan bepaalde lidstaten (waaronder België) om ondernemingen en organisaties die getroffen zijn door de Brexit te ondersteunen. Belgische ondernemingen komen in aanmerking.

Via VLAIO kunnen ondernemingen in het Vlaamse Gewest een financiële compensatie vragen tot 80 % van de effectieve kost (bv. heroriëntering van je activiteiten door de Brexit, deelname aan een showcasefestival in het VK, personeelskosten voor extra douaneformaliteiten met het VK). 

Zowel interne kosten (bv. extra personeel aanwerven, reis- en verblijfskosten naar het VK, communicatiekosten) als externe kosten (bv. inschakelen van een dienstverlener, experts) komen in aanmerking. De kosten mogen wel nog niet gemaakt zijn. Je hebt geen minimale of maximale drempels tot welk bedrag je steun kan vragen. Zowel vzw's, vennootschappen en zelfstandigen komen in aanmerking.

  • Voorbeeld: Je museum of festival verkoopt minder tickets in het VK. Dan kan je beroep doen op de BAR om een promotiecampagne op te zetten in het VK.
  • Voorbeeld: De moeilijkere relatie met het VK dwingt je band of theatergezelschap om op zoek te gaan naar nieuwe markten. Dankzij de BAR kan je deels de werkingskosten van een agent of manager recupereren in een nieuw territorium waar je gaat werken.

Kosten die je maakt tot 31/12/2023 kan je recupereren. De aanvraagprocedure loopt tot 30 juni 2023 via de website van Vlaio.

Samen met het Departement Cultuur, Jeugd en Media, VLAIO, de steunpunten (FARO, VI.BE, Kunstenpunt, Circuscentrum) organiseerden we een online infosessie om de BAR-financiering aan de culturele sector voor te stellen, incl. een vraag-en-antwoordsessie.

Als Brusselse onderneming kan je bij verschillende instanties terecht met vragen rond de Brexit. Steunmaatregelen komen in de toekomst via Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Flanders Investment & Trade

Op de website van Flanders Investment & Trade kan je een overzicht vinden van andere nuttige subsidies die je kunnen helpen bij de Brexit.

FIT voorziet bijzondere exportsteun voor kmo's in het Vlaamse Gewest met een exportaandeel van 20 % die getroffen zijn door de Brexit. De subsidie bedraagt een eenmalig forfait van 10.000 euro tot 50.000 euro. In de praktijk kan gedacht worden aan douaneformaliteiten zoals het inschakelen van een douanevertegenwoordiger, maar ook reis- en verblijfskosten of het bijwerken van een website gericht op het VK. Voorlopig staat de steun enkel open voor ondernemingen die minstens 2 VTE in dienst hebben. 

Werkgever in moeilijkheden

Als je als werkgever getroffen bent door een omzetdaling van minstens 5 % ten gevolge van de Brexit, kan je erkend worden als onderneming in economische moeilijkheden. In dat geval kan je voor je werknemers tijdelijke werkloosheid, tijdskrediet of een collectieve arbeidsduurvermindering aanvragen. Meer info hierover op de website van de FOD WASO

Veerkrachtsubsidie

Vlaio voorzag in een brexit Veerkrachtsubsidie van maximaal 50.000 euro voor Belgische ondernemingen die getroffen zijn door de Brexit. Via deze subsidie kon je steun krijgen voor het inwinnen van kennis en advies door een externe private dienstverlener en/of de eigen interne kosten. De subsidie was maximaal 50 % van het project. Enkel toekomstige projecten kwamen in aanmerking. Het projectbedrag moest minstens 20.000 euro (excl. btw) bedragen. Vzw's werden uitgesloten, zelfstandigen en vennootschappen kwamen wel in aanmerking. Je kan de steun nu niet meer aanvragen.