Passeer je de grenzen van de EU met goederen? Dan kom je langs de douane.

Het VK behoort niet meer tot de interne markt van de douane-unie met haar vrij verkeer van goederen. Vanaf nu heb je douaneverplichtingen rond de in- en uitvoer van goederen.

Op deze pagina overlopen we wat de douane betekent voor cultuurwerkers en organisaties die goederen uit of naar het VK halen/brengen.

De Handels en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK voorziet in een vrijstelling van tariefheffingen en quota maar niet in een vrijstelling van de douaneformaliteiten. Als je goederen meeneemt naar of van het VK passer je langs de douane. Voor elke beweging heb je aangiftes.

Goederen voor persoonlijk gebruik

Goederen voor persoonlijk gebruik moet je niet aangeven, zoals een computer, smartphone, rugzak. Ben je een hobbymuzikant en neem je een instrument mee? Het instrument kan een persoonlijk goed zijn.

Opgelet: aan de grens kan de douane controleren of de goederen die je bijhebt persoonlijke goederen zijn. Voor goederen die er nieuw uitzien (bv. geen gebruikskenmerken, label nog aanwezig) kan de douane vragen om extra bewijs te leveren. De douane wil namelijk nagaan of je het goed niet hebt aangekocht in het VK om het hier in België te verkopen zonder invoerrechten te betalen. Aan de hand van een aankoop- of garantiebewijs toon je aan dat je de goederen in België hebt aangekocht en je ze niet invoert.

Bij de douanegrens passeer je langs het groene kanaal (niets aan te geven) of doe je een mondelinge aangifte (waarbij je verklaart dat de goederen persoonlijk zijn). Twijfel je of de instrumenten als persoonlijk goed de grens over kunnen, dan doe je aangifte via het rode kanaal. De douanebeambte zal met jou nagaan of je een aangifte moet doen.

Neem je eten of drank mee, kijk dan zeker eens naar deze pagina.

Muziekinstrumenten als beroepsgoederen

In de douaneregeling is een specifieke regeling voorzien voor muziekinstrumenten. Draagbare instrumenten die je gebruikt voor een beroepsuitoefening moet je niet aangeven bij de douane. Net zoals 'goederen voor persoonlijk gebruik' toon je bij een controle aan dat de goederen van jou zijn aan de hand van een aankoop- of garantiebewijs.

Je mag ook meerdere muziekinstrumenten meenemen. Bij een controle toon je aan dat je al deze instrumenten nodig hebt voor de beroepsuitoefening en dat ze jouw eigendom zijn. Aan de hand van een aankoop- of garantiebewijs toon je aan dat je de goederen in België hebt aangekocht en je ze niet invoert.

Bij de douanegrens passeer je langs het groene kanaal (niets aan te geven) of doe je een mondelinge aangifte (waarbij je verklaart dat je de goederen gebruikt voor jouw beroep). Twijfel je of de instrumenten als beroepsuitrusting de grens over kunnen, dan doe je aangifte via het rode kanaal. De douanebeambte zal met jou nagaan of je een aangifte moet doen.

Wil je helemaal op zeker spelen, dan raden we je aan om gebruik te maken van het ATA-carnet (zie verder).

Ook in het VK kunnen muziekinstrumenten op die manier de grens over.

Invoer van goederen

Koop je goederen aan in het VK (bv. aankoop van instrumenten of beeldende kunstwerken bij een galerie)? In dat geval spreken we van een invoer van goederen.

Bij een invoer van goederen heb je verschillende aangiftes en formaliteiten die de koper en/of verkoper moet vervullen. Een uitgebreid stappenplan kan je hier vinden.

Om te bepalen wie de douaneverplichtingen vervult, kijk je naar de Incoterms. Incoterms zijn clausules in de overeenkomst tussen koper en verkoper die bepalen wie welke formaliteiten vervult. Je kiest samen met de andere contractpartij (de Britse handelaar) welke formule gewenst is. 

 1. Bij een invoer van goederen uit het VK is er een aangifte via het online-systeem Entry Summary Declaration. In principe vervult de Britse uitvoerder dit (kijken naar Incoterms). 
 2. Als je in het kader van je professionele activiteiten goederen aankoopt vanuit het VK, dan ben je een marktdeelnemer en heb je ook een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) nodig. Dit is een identificatienummer bij de douane. Dit nummer kan je online aanvragen via de website van de FOD Financiën.
 3. Aangekomen bij de douane vallen de goederen onder een tijdelijke opslag en doet zij een risicoanalyse. De goederen worden gecontroleerd of zij gevaarlijk zijn voor de mens, milieu, dier of samenleving.
 4. Na die controle neemt de douane een beslissing om de goederen in het verkeer te laten of onder een bijzondere regeling te plaatsen.

Volgend stappenplan van FI&T geeft je meer inzicht bij de invoer van goederen.

Bij de invoer van Britse goederen is er in principe btw verschuldigd door de Belgische invoerder. Deze btw kan niet meer gerecupereerd worden via de online toepassing VAT REFUND maar zal bij de Britse belastingdienst aangevraagd moeten worden. Als een Britse leverancier zich in België identificeert voor btw-doeleinden dan kan de Britse leverancier de btw op zich nemen. Dit is trouwens een verplichting bij de levering van goederen met installatie of montage. De Europese Commissie heeft een handige leidraad gepubliceerd rond btw en de brexit

De TCA voorziet dat er geen tarief- of quotaheffingen van toepassing zijn. 

Bij het vervoeren van exotische fauna en flora kan het zijn dat je een invoervergunning-CITES moet aanvragen via de FOD Volksgezondheid. De Britse vervoerder zal eveneens een Export permit (of notification) moeten bekomen via de Animal and Plant Health Agency. Deze invoervergunning heb je nodig bij transport van goederen die materialen bevatten van een beschermde dier- of plantsoort (zoals bijv. ivoor, pernambuco hout, koraal...). Dit materiaal kan verwerkt zijn in muziekinstrumenten. Pearle heeft een handige brochure uitgewerkt over de CITES-vergunning.

Te ingewikkelde procedures? Doe dan best beroep op een douanevertegenwoordiger.

Uitvoer van goederen

Verkoop je goederen aan een Britse handelaar of consument (bv. verkoop van Belgische instrumenten of beeldende kunstwerken aan een galerie)? In dat geval spreken we van een uitvoer van goederen.

Bij een uitvoer van goederen heb je verschillende aangiftes en formaliteiten die de koper en/of verkoper moet vervullen. Een uitgebreid stappenplan kan je hier vinden.

Om te bepalen wie de douaneverplichtingen vervult, kijk je naar de Incoterms. Incoterms zijn clausules in de overeenkomst met de koper die bepalen wie welke formaliteiten vervult. Je kiest samen met de andere contractpartij (de Britse koper) welke formule gewenst is. 

Voor de uitvoer van goederen buiten de EU, zijn er douaneverplichtingen die je moet volgen. 

 1. Als je goederen uit de EU wilt exporteren, vraag je een EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification) aan. Dit is een identificatienummer bij de Belgische douane. Je kan dit online aanvragen via de FOD Financiën.
 2. Je doet een aangifte doen via het online aangiftesysteem van de douane: Paperless Douane en Accijnzen (PLDA)
 3. De goederen worden aangegeven bij het douanekantoor voor uitvoer (aan een laad-of losplaats). Zij zullen net zoals bij een invoer onderworpen worden aan een risicoanalyse.
 4. Na deze controle worden de goederen naar het kantoor van uitgang gebracht. Dit kantoor zal de goederen van het grondgebied van de EU verwijderen en zal je hiervan op de hoogte brengen.

Meer info over de uitvoer van goederen na de Brexit via de website van Flanders Investment and Trade. Je kan ook deze handige brochure gebruiken.

Voor goederen die worden uitgevoerd moet er geen btw aangerekend worden. Je zal wel het bewijs moeten leveren dat de goederen het grondgebied van de Unie verlaten hebben. Dit doe je via een Exemplaar 3. Het Exemplaar 3 is een onderdeel van het Enig document (= officiële model van de douane dat gebruikt wordt bij een uitvoer). Dit document wordt automatisch aangemaakt door de douane en gebeurt elektronisch.

Ondernemingen die op regelmatige basis goederen exporteren buiten de Unie, kunnen een registratie aanvragen als Authorised Economic Operator. Op basis van deze registratie worden de goederen van je onderneming aan een minder strenge controle onderworpen. Je bent dan een betrouwbare partner voor de douane.

De invoerverplichtingen in het VK vallen in principe ten laste van de Britse koper (kijken naar Incoterms).

Indien je als verkoper de goederen ook in het VK zelf op de markt wil brengen, zal je een Brits btw-nummer en een Brits EORI-nummer moeten aanvragen. Daarnaast moet je Britse invoeraangiftes indienen en de zending registreren via Import Control System (ICS). De Britse overheid heeft ook een handige checklist-pagina.

De TCA voorziet dat er geen tarief- of quotaheffingen van toepassing zijn.

Voor bepaalde cultuurgoederen moet je wel een uitvoervergunning hebben om ze van het EU-grondgebied uit te voeren. De uitvoervergunning heb je nodig bij:

 • Schilderijen die minstens 150.000 euro waard zijn,
 • Meubelen van meer dan 50 jaar oud, 
 • Boeken die meer dan 100 jaar oud zijn en meer dan 50.000 euro waard zijn,
 • Gedrukte geografische kaarten die meer dan 200 jaar oud zijn en meer dan 15.000 euro waard zijn,
 • Fotoafdrukken die meer dan 15.000 euro waard zijn
 • ...

Voor een overzicht van deze cultuurgoederen raadpleeg je de bijlage van Verordening (EG) nr. 116/2009.

Te ingewikkelde procedures? Doe beroep op een douanevertegenwoordiger.

Diensten

Als je diensten levert in het VK (bijvoorbeeld het verhuren van kunstwerken aan een Brits museum) dan is de btw verschuldigd in het VK.

 • In een B2B-context is btw verschuldigd volgens de plaats waar de dienst wordt verstrekt (het VK).
 • In een B2C-context is btw verschuldigd waar de consument is gevestigd (het VK).

De TCA voorziet dat diensten na de Brexit vrij geleverd kunnen worden. Bovendien geldt het non-discriminatiebeginsel zodat Europese dienstverrichters niet benadeeld mogen worden ten opzichte van hun Britse collega's (en omgekeerd).

Opgave van intracommunautaire handelingen

Bij het verrichten van diensten in het buitenland (binnen de Europese Unie) moet je voor btw-doeleinden bijhouden aan welke btw-plichtige klanten je deze diensten levert. Dit noemen we een opgave van intracommunautaire handelingen

Om de gegevens van je klanten te controleren kan je beroep doen op het Europese VIES-systeem. In dit systeem kan je de gegevens van je klant opzoeken en deze in het geval van een controle door de belastinginspectie aanleveren.

Je kan de gegevens van btw-plichtigen uit het VK niet meer te raadplegen via dit Europees systeem. De FOD Financiën raadde je dan ook aan om voor het einde van het jaar 2020 de gegevens van je btw-plichtige klanten uit het VK op te zoeken en deze via screenshots bij te houden voor een periode van 7 jaar (dit is de periode waarin een belastingcontrole kan plaatsvinden).

ATA-carnet

Naast ingewikkelde invoer- en uitvoerverplichtingen heb je ook een mogelijkheid om gebruik te maken van een specifieke vergunning die je toelaat om je goederen over de grens mee te nemen zonder import- / exportregels. Het ATA-carnet staat voor een tijdelijke invoer van goederen. Voor de Britse douanedienst vraag je sinds 1 januari 2022 een GMR-nummer aan. 

Als je tijdelijk goederen meeneemt van of naar de EU, kan je via een ATA-carnet werken. Dit internationaal document wordt erkend in 78 landen waaronder het VK en België, en laat toe dat goederen tijdelijk uitgevoerd worden.

De goederen die je tijdelijk met zo’n carnet kan uitvoeren zijn wel beperkt.

Voor culturele manifestaties kan je het carnet gebruiken voor:

 • Beroepsuitrusting (bijvoorbeeld: instrumenten, filmmateriaal);
 • Goederen om in een tentoonstelling, beurs, bijeenkomst of dergelijk evenement te tonen of gebruiken;
 • Kunstvoorwerpen die voor een tentoonstelling, met het oog op de verkoop, worden ingevoerd;
 • Films, magneetbanden en gemagnetiseerde films die van een geluidsspoor worden voorzien, mits zij niet bestemd zijn om tegen betaling aan het publiek te worden getoond;
 • Positieve cinematografische films, afgedrukt en ontwikkeld, voor vertoning voorafgaand aan commercieel gebruik.

Het ATA-carnet is 1 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum en kan ook gebruikt worden voor manifestaties in andere landen die dit document erkennen. Je kan het carnet meerdere malen gebruiken. De aanvraag gebeurt online via e-ata.eu (duurtijd aanvraag: 2 à 3 werkdagen) en heeft een vaste prijs van € 200 (+ € 50 waarborg) +  toeslag in functie van de goederenwaarde:

Variabele prijs in functie van waarde van het Carnet :

 • Waarde materiaal lager dan 25.000,00 EUR                    suppl. 0,839%
 • Waarde materiaal van 25.000,00 tot 74.999,99 EUR       suppl. 0,655%
 • Waarde materiaal van 75.000,00 tot 249.999,99 EUR     suppl. 0,419%
 • Waarde materiaal gelijk of hoger dan 250.000,00 EUR    suppl. 0,276%

Als je toch goederen verkoopt in het VK (bijv. een band verkoopt bij haar optreden wat platen en t-shirts), dan dien je een invoeraangifte in het VK in. Bij de grensovergang meldt je dit samen met het ATA-carnet. De douane zal ook een uitvoeraangifte opmaken.

Naast het ATA-carnet zijn er nog andere vergunningen die je kan gebruiken als je regelmatig goederen importeert of exporteert. 

De procedure via ATA-carnet is van toepassing sinds 1 januari 2021. Als Belgische goederen nog voor de Brexit in het VK zijn haal je ze terug naar België, via een bewijs van herkomst (T2L document). Op die manier toon je aan dat de goederen behoren tot de Europese Unie en dien je bij een latere ‘invoer’ geen importtarieven te betalen (zie 6. Terugkerende goederen).

Terugkerende goederen

Indien EU-goederen tijdelijk voor de Brexitdatum naar het VK werden vervoerd (bijvoorbeeld een Belgisch museum heeft een bruikleenovereenkomst met een Brits museum om enkele kunstwerken tijdelijk in het VK te exposeren), dan haal je die goederen terug via de procedure van terugkerende goederen

Voor zover de termijn van 3 jaar niet is overschreden kan je de goederen terughalen naar het grondgebied van de Unie zonder invoerrechten te betalen. Je reikt wel informatie aan waaruit blijkt dat de goederen tijdelijk werden getransporteerd naar het VK (bijvoorbeeld bruikleencontract, bewijs van vervoer...). 

Aan de douane kan je ook een specifiek document (T2L document) vragen waarmee je het bewijs levert dat de goederen Europese eigendom zijn. Je vraagt dit aan op het moment dat de goederen het grondgebied van de EU verlaten. Op die manier vermijd je aan de grens invoerrechten te betalen als je die Belgische goederen terug naar België brengt. Het bewijs van eigendom lever je dan met een T2L-attest (= herkomstdocument).

Extra info?

De Algemene Administratie Douane en Accijnzen heeft een nota opgesteld met meer info.

Op de website van Flanders Investment & Trade kan je nuttige info vinden rond de in- en uitvoer van goederen.

Om je te helpen bij je douaneverplichtingen kan je beroep doen op een erkende douanevertegenwoordiger. Voor vertegenwoordigers in het VK kan je een lijst met customs agents raadplegen.

Pearle stelde eveneens een handige FAQ op rond oa. de in- en uitvoer van muziekinstrumenten.

Kom je regelmatig in aanraking met de douane? Vlaio organiseert een reeks van opleidingen rond de import en export van goederen, specifiek ontwikkeld rond de brexit.

De Raad en het Europese Parlement hebben een akkoord gesloten in mei 2022 over een éénloketomgeving voor de douane. Via dit toekomstig loket (in 2025 verwacht) zal het in- en uitklaren van goederen makkelijker verlopen.

De Europese Commissie ontwierp een portaal Acces2Markets waar je informatie, documenten en tools kan terugvinden rond de douaneverplichtingen.