Sinds 1 januari 2021 valt het VK niet meer onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (= GDPR), die onder het Europese recht valt.

De Europese Unie heeft uniforme regels over de verwerking van persoonsgegevens via de Algemene Verordening Gegevensbescherming (= GDPR). Sinds 1 januari 2021 valt het VK niet meer onder deze wetgeving. Vraag je je af of je gegevens verwerkt? Op onze website kan je daarover meer lezen.

De Trade & Cooperation Agreement (TCA) voorziet in een regeling waarbij de uitwisseling van gegevens niet beschouwd wordt als een overdracht naar een derde land gedurende een termijn van 4 maanden (te verlengen met 2 maanden). Hierdoor konden gegevens na de Brexit op 1 januari 2021 toch nog verwerkt worden. De overgangstermijn liep tot maximaal 30 juni 2021.

Tijdens deze overgangstermijn ging de Europese Commissie na of de Britse regelgeving rond GDPR in overeenstemming was met het Europese recht.

Op 28 juni 2021 nam de Europese Commissie twee besluiten die de gegevensoverdracht naar het VK mogelijk maken onder dezelfde voorwaarden als de overdrachten binnen de EU.

Belgische ondernemingen kunnen meer informatie hierover vinden via de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.