Het huwelijk tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie is voorbij. Sinds 1 januari 2021 behoort het VK niet meer tot de EU. De impact en de gevolgen voor het werken in de culturele sector kan je hier vinden.

De Brexit heeft zeker ook een impact op onze culturele sector. Het vrij verkeer van personen en goederen, waardoor we zonder veel problemen de grens over konden richting het Verenigd Koninkrijk, is verdwenen. Tourende bands, verkopers van kunstwerken, musea met uitgeleende kunstwerken aan Britse cultuurhuizen en cultuurwerkers die over de grenzen heen werken dienen rekening te houden met de specifieke context van de Brexit.

Op onze kennisbank bespreken we de gevolgen van de Brexit per thema:

Context 

Nadat het VK in 2016 beslist heeft de EU te verlaten, werd een Withdrawal Agreement (WA) afgesloten tussen beide partijen. Dit terugtrekkingsakkoord regelt het vertrek van het VK uit de EU. In dit akkoord werd een transitiefase afgesproken van 1 februari tot 31 december 2020. Tijdens deze periode bleef alles zo goed als hetzelfde.

Voor de periode na 1 januari 2021 was er nood aan een nieuwe overeenkomst. Na maanden van onzekerheid of een harde Brexit er ging komen, werd op 24 december 2020 een nieuw akkoord gesloten in de vorm van een Trade and Cooperation Agreement (TCA). Dit handels- en samenwerkingsakkoord regelt de toekomstige relatie tussen het VK en de EU. In dit akkoord staan regels rond de handel in goederen, de mobiliteit van personen, een gelijk speelveld voor ondernemingen en de coördinatie van de sociale zekerheid. 

Op onze website bespreken we de gevolgen van de Brexit toegepast op de culturele sector. Je kan hier zowel informatie terugvinden uit de WA als uit de TCA. Door de Brexit hebben we te maken met een aantal nieuwe regels en procedures

Naast de info op onze website kan je met vragen over de Brexit ook terecht op de website van de Vlaamse overheid.

Ondernemingen met exportvragen kunnen ook terecht bij Flanders Investment & Trade. Zij hebben een helpdesk opgericht voor ondernemingen met vragen over de Brexit.

Voor vragen rond de sociale zekerheid kan je ook contact opnemen met RSZ Internationaal  (via het algemeen nummer van de RSZ: 02 509 59 59 of per mail via international@minsoc.fed.be) of de Dienst Overzeese Sociale Zekerheid (tel.: 02 509 90 99).

Bekijk ook hier ons webinar over 'Touren na de Brexit':