De EU-regels op het gebied van het auteursrecht gelden niet langer in het VK. Toch zal dit geen al te grote impact hebben.

Het huidige Britse auteursrecht is in overeenstemming met het Europese recht. Slechts indien er in de toekomst nieuwe EU-wetgeving wordt afgekondigd, bestaat de kans dat het VK hiervan afwijkt.

Concreet zullen werken van Europese auteurs ook na de Brexit beschermd blijven in het VK. Werken van Britse auteurs zullen eveneens beschermd blijven in de EU.