Misschien kreeg je al eens de vraag van sympathisanten of je een ‘vrienden van’ rekening hebt waarop ze een gift kunnen storten. Wat is precies een rekening ‘vrienden van’?  

Er bestaan verschillende formules die we hieronder meer toelichten. 

Fonds ‘vrienden van’ bij de Koning Boudewijnstichting

Je hebt enkele trouwe leden of fans die initiatief willen nemen om je organisatie structureel en duurzaam te ondersteunen. Ze willen geld inzamelen bij sympathisanten van de organisatie. Als ze geen deel uitmaken van het bestuur van de organisatie kunnen ze bij de Koning Boudewijnstichting een fonds ‘vrienden van’ oprichten. 

Er wordt verwacht dat de vrienden van de organisatie jaarlijks minstens 10 000 euro ophalen. Deze middelen zijn bestemd voor de doelorganisatie maar het fonds kiest zelf welke activiteiten ze ondersteunt. 

Bij de oprichting van het fonds doen de oprichters een gift van 1000 euro aan de Koning Boudewijnstichting. Jaarlijks wordt er 5% afgehouden van de ontvangen giften voor de werking van de Koning Boudewijnstichting te financieren.  

Het voordeel van dit fonds is dat de initiatiefnemers geen aparte organisatie moeten oprichten, de administratie verloopt via de Koning Boudewijnstichting. Daarnaast krijgen donateurs een fiscaal attest voor giften vanaf 40 euro. Hierdoor komen ze in aanmerking voor een belastingvermindering van 45%, berekend op het bedrag van de gift. 

Vzw ‘vrienden van’

Sympathisanten van een organisatie kunnen ook kiezen om een eigen organisatie op te richten. Meestal is dat in de vorm van een vzw die allerlei activiteiten zal organiseren om de werking van een culturele organisatie te ondersteunen. 

Er worden verschillende ledenformules uitgewerkt waardoor de sympathisanten in ruil voor het lidgeld bepaalde voordelen krijgen. Bijvoorbeeld korting op een toegangsticket of gratis deelname aan activiteiten.  

Hier ligt de focus breder dan op inzamelen van geld. Het gaat over het creëren van een vriendengroep die regelmatig samenkomt, die een gedeelde interesse heeft en die de waarden van de doelorganisatie mee uitdraagt.  

Eigen rekening ‘vrienden van’

Je kan als organisatie ook zelf giftencampagnes organiseren en de giften laten storten op de eigen zichtrekening.  

Hier kan je dan kiezen om de giften te laten storten op je algemene zichtrekening of een aparte rekening waarop je giften inzamelt.  

Het voordeel van een aparte rekening is dat je makkelijk het overzicht behoudt over het aantal giften dat je ontvangt. Het geld verdwijnt dan niet in het grote geheel. Vooral wanneer je regelmatig en gericht giftencampagnes organiseert is een aparte rekening handig.  

Je kan dan makkelijker rapporteren over het totaal opgehaalde giften en waaraan die besteed werden. Dit kan je mee opnemen in je communicatie naar je publiek en sympathisanten.  

Wil je een fiscaal attest kunnen uitgeven voor giften dan moet je erkend worden door de federale overheid. Deze erkenning is niet altijd even makkelijk te verkrijgen en het neemt vaak ook heel wat tijd in beslag. 

Een fiscaal attest op zich is niet de grote motivator voor donateurs om een gift te geven. De grootste motivatie blijft de organisatie zelf en de activiteiten waaraan mensen of bedrijven kunnen bijdragen. Niettemin kan een fiscaal attest een extra duwtje in de rug geven.