In je zoektocht naar aanvullende financiering is het nuttig om te kijken naar filantropische stichtingen. 

Stichtingen zetten zich in voor een maatschappelijk doel. Ze beschikken over fondsen waarmee ze organisaties of individuen ondersteunen. Als je activiteit aansluit bij het doel van een bepaalde stichting of fonds, dan kan het een match zijn om samen te werken.

Hier vind je een niet-exhaustieve lijst van fondsen die relevant zijn voor de cultuursector. Beschouw deze lijst als een inspiratiebron, maar ga zeker ook verder zoeken. Het is aan jou om met zoveel mogelijk mensen te praten over je project en de vraag te stellen of zij je in contact kunnen brengen met een stichting die rond eenzelfde thema werkt.

Sommige fondsen doen jaarlijks projectoproepen, anderen gaan zelf ook op zoek naar projecten die ze kunnen ondersteunen. Het is dus van belang dat je gevonden kan worden. Bekijk zeker de lijst van de Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen:

Academia Belgica

Tags: individuen – kunsten – schrijvers - residenties – beurzen

Wat?

De Academia Belgica, Centrum voor Geschiedenis, Kunsten en Wetenschappen te Rome, is een stichting van openbaar nut die Belgische onderzoekers en kunstenaars verblijf aanbiedt in Rome en er wetenschappelijke en culturele activiteiten organiseert met internationale uitstraling.

Kenmerken

 • Onderzoeksbeurzen
 • Beurzen voor een residentieplek
 • Beurzen voor een kunstenaars – en schrijversresidentie

Voor wie?

 • Onderzoeksstudenten
 • Kunstenaars

Hoeveel?

 • Gratis verblijf voor beperkte tijd + onkostenvergoeding + reisvergoeding

Website

Artistieke Stichting Mathilde E. Horlait–Dapsens

Tags: individuen – kunsten – residenties – Franstalige literatuur

Wat?

De artistieke stichting heeft tot doel bij te dragen tot de ontplooiing van de kunsten (schilderkunst, beeldhouwkunst, muziek) en de Franstalige Belgische literatuur; zij beoogt steun en aanmoediging te geven aan kunstenaars en auteurs

Kenmerken

 • Beurzen om bijkomende vorming van kunstenaars te bevorderen
 • Schilderkunst, beeldhouwkunst, muziek
 • Franstalige Belgische literatuur

Voor wie?

 • Voor kunstenaars en auteurs 

Hoeveel?

 • Het bedrag van de beurs wordt door de jury bepaald

Website

CERA

Tags: organisaties - maatschappelijk - cultuur

Wat?

Cera geeft vorm aan haar engagement ‘Samen investeren in welvaart en welzijn’ door zich op een coöperatieve manier in te zetten voor een betere wereld.

Voor wie?

 • Verenigingen die via cultuur maatschappelijke veranderingen beogen en samenwerkingen aangaan

Hoeveel?

 • max € 3000

Deadline

 • Drie oproepen per jaar, minstens 2 maand voor de start van het project

Website

Collibri Foundation

Tags: organisaties - maatschappelijk - cultuur - kwetsbare jongeren - inclusie - meerjarig

Collibri Foundation is het bedrijfsfonds van Colruyt Group. Collibri Foundation steunt gemotiveerde jongeren tussen 15 en 24 jaar oud die zich in een kwetsbare omgeving bevinden, in België of het buitenland. Onze missie is om jongeren meer kansen te bieden voor een succesvolle toekomst door training en uitwisseling. Enerzijds door in te zetten op de professionele integratie van de jongeren, anderzijds door burgerschap te bevorderen bij de jongeren.

Voor wie?

 • Organisaties

Hoeveel?

 • De financiële steun bedraagt 250.000 euro over de vijf jaar, met een standaardtoewijzing van 50.000 euro per jaar.
 • De niet-financiële steun omvat capaciteitsopbouw en coaching, toegang tot expertise of competenties, opleidingen en workshops, mentoring van jongeren, toegang tot netwerken en belangrijke spelers, zichtbaarheid en steun in natura.

Deadline

 • Online aanvragen vanaf november tot januari

Website

Engie Stichting

Tags: organisaties – kwetsbare kinderen en jongeren – inclusie via cultuur - meerjarig

Wat?

De missie van de Stichting ENGIE in België bestaat erin vleugels te geven aan kinderen en jongeren die op zoek zijn naar hun weg in het leven. De stichting ondersteunt organisaties met focus op inclusie van kinderen en jongeren via educatie, sport of cultuur.

Voor wie?

 • Elke Belgische vereniging die werkt aan de integratie van kinderen en jongeren via onderwijs, sport en actieve cultuur.

Hoeveel?

 • Financieel
 • Expertise zoals een gratis energieaudit, hulp bij het organiseren van een persconferentie, contact met andere mecenassen...
 • Materieel zoals materiaal, gratis tickets voor shows, evenementen, musea, etc.)

Deadline

 • Twee projectoproepen per jaar

Website

European Cultural Foundation

Tags: organisaties – pan-europees – mediawijsheid – inclusie via kunst en cultuur

Wat?

Het Culture of Solidarity Fund werd aan het begin van de oorlog in Oekraïne opnieuw gelanceerd als een pan-Europese inspanning om te reageren op lokale culturele noodbehoeften. Er worden subsidies beschikbaar gesteld voor een grote verscheidenheid aan culturele behoeften die in deze situatie nodig zijn. Vooral in Oekraïne, maar ook in heel Europa.

Kenmerken

Het fonds biedt subsidie voor Europese culturele initiatieven op korte of middellange termijn op de volgende drie gebieden:

 • Desinformatie, verkeerde informatie, propagandafilterbubbels, nepnieuws, aanhoudende oorlog ‘infodemie’ door onafhankelijke, alternatieve en vertrouwde Europese (digitale) media te ondersteunen;
 • Het bieden en voeden van veilige culturele ruimtes voor individuen die hun huizen ontvluchten en op zoek zijn naar onderdak in ballingschap of in Oekraïne;
 • Het tegengaan van krachten van fragmentatie door middel van artistieke en culturele uitingen die hoop bieden om de harde realiteit van oorlog te weerstaan en op te treden voor een vreedzame toekomst van Oekraïne en Europa.

Voor wie?

 • Voor individuen, collectieven en organisaties uit alle sectoren en het maatschappelijk middenveld in het algemeen

Hoeveel?

 • Klein: tot €5.000
 • Middel: €5.000 – 20.000
 • Groot: €20.000 – 40.000

Deadline

 • Doorlopend

Website

Evens Foundation

Tags: individuen – organisaties – prijzen – Europese gedachte – experimentele kunst - cultuur

Wat?

De Evens Foundation is een non-profit organisatie in Antwerpen met steunpunten in Parijs en Warschau. De Evens Stichting wil bijdragen aan het opbouwen van een Europese realiteit die zich inzet voor de waarden van diversiteit, vrijheid, verantwoordelijkheid en solidariteit. De Evens Foundation zoekt experimentele projecten die de kloof tussen onderzoek en praktijk overbruggen en kennisuitwisseling faciliteren door middel van lezingen, seminaries, debatten en publicaties.

Kenmerken

 • Ondersteuning van innovatieve ideeën of pilootprojecten die wetenschappelijke hypothesen, innovatieve pedagogieën of artistieke processen testen
 • Vier prijzen via een onafhankelijke jury: Evens Arts Prize, Evens Journalism Prizes, Evens Education Prize en de Evens Science Prize

Voor wie?

 • Organisaties en individuen

Website

 

Fondation Bernheim

Tags: organisaties – Brussel – inclusie van jongeren

Wat?

De Fondation Bernheim heeft als doel om innovatieve en doeltreffende projecten te ondersteunen en jongeren tussen 12 en 25 jaar in staat te stellen om zich positief in de samenleving te integreren: hun vermogen te ontwikkelen om zich in te zetten voor een project, samen te werken en de hulpmiddelen te mobiliseren die ze vinden in hun omgeving.

Kenmerken

 • Voor het Actieplan 2021-2024 richt de Fondation Bernheim zich op het Brussels Gewest.
 • De geselecteerde projecten zijn gericht op jongeren in al hun sociale, economische en culturele diversiteit, waarbij voorrang wordt gegeven aan jongeren uit kansarme milieus en/of zij die in armoede leven of zich in een kwetsbare situatie bevinden.

Voor wie?

 • Verenigingen met een project in het Brusselse gewest

Hoeveel?

 • Eenmalige of meerjarige financiering

Deadline

 • Aanvragen worden doorlopend behandeld

Website

Fondation Périer-D'Ieteren

Tags: individuen – organisaties - kunstwetenschappen – restauraties – beurzen – publicaties - erfgoed

Wat?

Fondation Périer-D'Ieteren steunt sociale, wetenschappelijke, artistieke, pedagogische en culturele activiteiten in overeenstemming met de waarden van haar oprichters: menselijke waardigheid, behoud van het erfgoed en de ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek.

Kenmerken

 • Ondersteuning van onderzoeksprojecten, studies en onderwijs op het gebied van kunstgeschiedenis en erfgoedconservering. 
 • voor de publicatie van werken en studies over kunst uit de Zuidelijke Nederlanden tussen de 15de en de 17de eeuw.

Voor wie?

 • studenten, doctoraatstudenten op gebied van kunstgeschiedenis en erfgoedconservering
 • musea en wetenschappelijke instellingen

Deadline

 • Jaarlijkse oproep

Website

Fonds Baillet-Latour

Tags: organisaties – erfgoed – restauratie – historische documenten op papier

Wat?

Het Fonds Baillet Latour wil menselijke excellentie in België ondersteunen, valoriseren en stimuleren. De ondersteunde projecten en initiatieven hebben een Belgische dimensie en een internationale roeping.

Kenmerken

 • Gezondheid, Onderwijs, Cultuur en Sport
 • Via fondstoewijzingen, prijzen en beurzen
 • Focus op restauratieprojecten voor Belgisch roerend cultureel erfgoed
 • Muziek

Voor wie?

 • Voor organisaties

Deadline

 • Via projectoproepen – Koning Boudewijnstichting. In 2022 werd voorlopig nog geen projectoproep gelanceerd.

Website​​​​​

Fonds Léon Courtin Marcelle - Bouché

Tags: organisaties – erfgoed – restauratie – aankoop 

Wat?

Het Fonds Léon en Marcelle Courtin-Bouché wil het roerend cultureel erfgoed van Belgische kunstenaars veiligstellen. Het Fonds helpt in het bijzonder bij de aankoop, de conservatie, de restauratie en de valorisatie in de breedste betekenis van het woord van kunstwerken van Belgische kunstenaars door de tijden heen, met uitzondering van hedendaagse kunstenaars.

Voor wie?

 • Voor instellingen uit de erfgoedsector

Hoeveel?

 • Tot € 150.000

Website

Goethe Institute (International co-production fund)

Tags: individuen – dans – muziek – theater – digitale media - coproductie

Wat?

Het International co-production fund werd opgericht ter ondersteuning van co-producties tussen cultuurwerkers in theater, dans, muziek en andere uitvoerende kunsten waarbij nieuwe samenwerkingsvormen en het gebruik van digitale media een belangrijk onderdeel zijn.
Tip: Neem contact op met lokaal Goethe-instituut om te helpen bij de aanvraag.

Voor wie?

 • Cultuurwerkers in podiumkunsten (theater, dans, muziek)

Hoeveel?

 • Max € 20.000

Website

Koning Boudewijnstichting - Erfgoedwijzer

Tags: organisaties – individuen - overzicht fondsen voor cultuur en erfgoed

Wat?

In het Erfgoedfonds van de Koning Boudewijnstichting vind je een overzicht van alle fondsen die het erfgoeddomein ondersteunen van bouwkundig erfgoed, natuurlijk erfgoed, muziek, geschiedenis & archeologie.

Voor wie?

 • Voor projecten in de culturele of erfgoedsector. Je kan kiezen uit negen verschillende thema’s en/of per regio.

Hoeveel?

 • Ieder Fonds opteert voor een eigen werkmethode: sommige Fondsen beheren een collectie, andere lanceren projectoproepen of kennen prijzen toe en nog andere ondersteunen onderzoek.

Deadline

 • Schrijf je in op de nieuwsbrief Erfgoed om op de hoogte blijven van oproepen voor je cultureel project of erfgoedproject.

Website

Koning Boudewijnstichting - Projectoproepen

Tags: overzicht projectoproepen

Wat?

De Koning Boudewijnstichting lanceert jaarlijks meer dan 150 projectoproepen en steunt meer dan 3000 organisaties en burgers.

Voor wie?

 • Organisaties en individuen in België en in het buitenland

Hoeveel?

 • Steun is over het algemeen financieel van aard, maar het kan ook gaan om coaching, begeleiding op maat, netwerkvorming…

Website

Koningin Paola Stichting

Tags: organisaties – individuen - overzicht fondsen voor cultuur en erfgoed

Wat?

Eén van de doelstellingen van de Stichting Koningin Paola is concrete steun te bieden aan jongeren die moeilijkheden hebben op het vlak van maatschappelijke integratie. De Stichting wil optreden waar cruciale behoeften voelbaar zijn, opdat zoveel mogelijk jongeren zich begrepen en erkend zouden voelen. Zo kunnen zij nadien het beste van zichzelf geven.

Voor wie?

 • Verenigingen 

Hoeveel?

 • De Stichting verleent financiële steun voor concrete projecten die zich richten op de vorming en integratie van maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Deadline

•    4 x per jaar. Aanvraag minstens 1,5 maand voor de raad van bestuur 

Website

KVAB

Tags: individuen – prijzen – kunsten – wetenschap - muziek

Wat?

De KVAB is de Academie van Vlaanderen, een Koninklijk wetenschappelijk genootschap die nadenkt en mee debatteert over maatschappelijke, wetenschappelijke en artistieke evoluties.  Jaarlijks rijkt de KVAB een reeks Fondsprijzen uit. Dit zijn wetenschappelijke prijzen in een specifiek domein. Specifiek voor de kunsten gaat het over: 

 • Mgr. Renaat Lenaerts-prijs

Wat? Prijs die elke 2 jaar wordt uitgereikt voor verdienstelijk werk op het gebied van de muziekwetenschap. (even jaren)
Voor wie? Muziekwetenschappers
Hoeveel? € 2.500 
Website

 • Laureaat van de Klasse Kunsten

Voor wie? Jonge, beloftevolle onderzoekers en kunstenaars (tot 45 jaar), waarvan de hoofdactiviteit in Vlaanderen gesitueerd is, komen hiervoor in aanmerking. De prijs wordt afwisselend uitgereikt in de categorie van de kunstwetenschappen, kunstkritiek en musicologie (oneven jaren) en in de scheppende kunsten (muziekcomposities, architectuur, beeldende kunsten en andere) (even jaren).
Hoeveel? € 10.000
Website

 • Floris Van der Mueren-prijs

Wat? Vierjaarlijkse prijs voor een oorspronkelijk wetenschappelijk werk op het gebied van de musicologie in de breedste zin van het woord. 
Hoeveel? € 750
Website

 • Frans Van Cauwelaertsprijs

Wat? Onderzoeksprijs die elke vier jaar wordt uitgereikt in de humane wetenschappen: archeologische, filosofische, geschiedkundige, morele en taalkundige wetenschappen 
Hoeveel? € 7.500
Website

Nationale Loterij

Tags: organisaties – maatschappelijk subsidie – sponsoring – muziek - kunsten

Wat?

De Nationale Loterij zet dankzij haar spelers de schouders onder cultuur, sport, wetenschappelijk onderzoek, armoedebestrijding, ontwikkelingssamenwerking en solidariteitsacties. Ze verdeelt de winsten via subsidies en projectoproepen. Daarnaast kan je ook sponsoring aanvragen voor nationale evenementen voor sport, cultuur en muziekfestivals als voor lokale, sociale en kleinschalige projecten.

Voor wie?

 • Je moet een Belgisch publiekrechtelijk of privaatrechtelijk rechtspersoon zijn, en handelen zonder winstoogmerk.

Deadline

 • Voor subsidie: Vier maanden voor de start van het project
 • Voor sponsoring: drie maanden voor de start van het evenement

Website (subsidies en projectoproepen)

Website (sponsoring)

Norma Joossens fonds

Tags: organisaties – podiumkunsten - armoede

Wat?

Het Fonds Norma Joossens wil acteurs en actrices helpen wanneer ze op pensioengerechtigde leeftijd niet over voldoende financiële middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien. Het Fonds verleent steun aan projecten die dit beogen en hen het nodige materiële comfort bieden.

Voor wie?

 • Podiumartiesten, verenigingen die podiumartiesten vertegenwoordigen

Deadline

 • Via projectoproepen Koning Boudewijnstichting

Website

Sabam For Culture

Tags: individuen – organisaties - muziek – audiovisueel - podiumkunsten – kunsten – literatuur 

Wat?

Sabam for Culture werd in 1981 opgericht om het Sabam-repertoire in al haar vormen te promoten, verspreiden en ontwikkelen. Zowel leden als organisaties komen in aanmerking voor deze steun.

Voor wie?

Leden kunnen aanspraak maken op een beurs terwijl organisaties jaarlijks in aanmerking komen voor financiële steun.

Gericht op afstuderende studenten aan de filmscholen als professionele regisseurs en scenaristen

Ook voor muziek bestaan er verschillende beurzen. Voor promotie van opname muziek in eigen beheer tot filmmuziek en opname videoclip om er enkele te noemen.

Creatiebeurzen voor professionele theaterauteurs

Beurs residentiewerken, creatiebeurs nieuw werk & promotie

Creatiebeurzen, exportbeurs, beurs voor lezingen

Hoeveel?

 • Vanaf € 500

Deadline

 • Oproep vanaf januari 2023

Triodos Foundation

Tags: verenigingen – kunst – cultuur - kleinschalig

Wat?

Triodos Foundation steunt kleinschalige projecten in België die daarna verder kunnen groeien. De projecten hebben allemaal een maatschappelijk doel en ook kunst en cultuur komen in aanmerking als essentieel binnen een duurzame samenleving.

Kenmerken

 • Belgisch project
 • Geen enkel winstoogmerk en maatschappelijk doel
 • Kleinschalig of moet nog opgestart worden
 • De schenking van Triodos Foundation heeft een grote impact op de concrete opstart van je project.

Hoeveel?

 • De toegekende bedragen gaan van 750 tot 5.000 euro. De bijdrage van Triodos Foundation moet een reëel verschil maken voor het begunstigde project.

Deadline

 • Vier maanden voor de start van het project

Website

Impact Together Fonds

Tags: organisaties – sociale economie – interne processen -  meerjarig

Wat?

Het Impact Together Fonds is een nieuw fonds van BNP Paribas Fortis binnen de Koning Boudewijnstichting die alle activiteiten van het Venture Philanthropy Fund overneemt. Het doel van Impact Together is  om de interne werking van organisaties gevestigd in België die actief zijn op het gebied van sociale inclusie te verbeteren.

Hoe?

Door het financieren van externe consultancy en van bepaalde strategische investeringen en door het inzetten van het netwerk van de Koning Boudewijnstichting, die als partner van Impact Together optreedt. De ondersteuning loopt over drie jaar. 

Voor wie?

 • Organisaties (vzw’s of sociale-economiebedrijven).

De oproep richt zich niet tot organisaties in oprichting (ideeënfase), koepelorganisaties, federaties of gelijkaardige organen. 

Hoeveel?

De totale financiering kan oplopen tot 80.000 euro, waarvan minstens de helft gaat naar externe consultancy.

Deadline

De huidige projectoproep loopt af op 16/11.

Website

VOCATIO beurs

Tags: individuen  tot 30 jaar  - beurzen - alle kunsten – wetenschap

Wat?

De VOCATIO-beurs is een individuele beurs van 10 000 € toegekend aan een gepassioneerde jongere met een echte roeping of levensproject die door een gebrek aan financiële middelen of een geschikte omkadering zijn/haar project niet kan ontwikkelen. VOCATIO geeft elk jaar tussen 18 en 20 beurzen.

Voor wie?

 • Op 31 december van het indienjaar minstens 18 en minder dan 30 jaar oud zijn.
 • Belg zijn of duidelijk in België verankerd zijn, te weten: er gedomicilieerd zijn en er wonen.  
 • Sociale en menswetenschappen: sociologie, antropologie, journalistiek, nieuwe media, culturele diversiteit, geopolitiek, geschiedenis, filosofie, …
 • Podiumkunsten: muziek, dans, toneel, circus, zang, filmkunst, literatuur en poëzie, …
 • Plastische kunsten: schilderkunst, beeldhouwkunst, tekenkunst, fotografie, architectuur, design, …
 • Ambachten: instrumentenbouw, houtbewerking, keramiek, goudsmeedkunst, lederwerk, boekbinden, weefkunst, schoenmaker, juwelierswerk, modeontwerper, bouwberoepen, technische beroepen, horeca, …

Hoeveel?

 • € 10,000 als ondersteuning voor professioneel materiaal, een gespecialiseerde opleiding volgen in het buitenland, een onderzoeksproject starten of een sociaal of milieuproject uitwerken.

Deadline

 • Jaarlijks

Website

DeAuteurs Beurzenprogramma

Tags: individuen – laatstejaarsstudenten – audiovisueel - podiumkunsten –literatuur& illustratie – innovatie – reisbeurzen

Wat?

Met het beurzenprogramma wil deAuteurs haar leden ondersteunen op momenten waarop ze dat het meest nodig hebben.

Voor wie?

Leden kunnen aanspraak maken op beurzen onder de noemer ‘professionele beurzen’. Daarnaast zijn er ook jaarlijks beurzen voor laatstejaarsstudenten.

 • Audiovisueel

Scenaristen/regisseurs van fictie, animatie of documentaire onder de vorm van kortfilm, langspeelfilm of (web)serie

 • Podiumkunsten

Theater, dans, circus, stand-upcomedy

 • Literatuur & illustratie

Schrijvers, illustratoren: non-fictie, proza, poëzie, kinder - en jeugdliteratuur, graphic novel, strip

 • Innovatie
 • Reisbeurzen

Hoeveel?

 • Tussen  € 1000 en € 2000

Deadline

 • 15 mei en 15 oktober

Website