Naast subsidies, inkomsten uit verkoop en sponsoring, kunnen giften en mecenaat bijdragen aan de realisatie van je financiering. 

Feitelijke verenigingen en vzw’s kunnen (onder bepaalde voorwaarden) gebruik maken van een rekening bij de Koning Boudewijnstichting om schenkingen te ontvangen.  Via deze rekening kan de schenker een fiscaal attest verkrijgen.   

Waar gaat het over? 

Je vereniging of organisatie heeft een project dat gaat over een creatief en innovatief proces, bijzonder en specifiek, gelinkt aan de podiumkunsten, ten dienste van de samenleving. Het gaat dus niet om werkingskosten of structurele steun. Het proces moet binnen een duidelijke tijdspanne en budget worden gerealiseerd. Je organisatie of vereniging beschikt nog niet over de nodige financiële middelen en wil dus geld inzamelen om dat specifiek project te realiseren.

Met een culturele mecenaatsrekening bij de Koning Boudewijnstichting, krijgt je project meer zichtbaarheid. Schenkers kunnen ook zeker zijn dat hun geld goed terecht komt. Bovendien zijn giften vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar.  

Wat zijn de voordelen ?

De Koning Boudewijnstichting beheert de rekening waardoor je project niet alleen meer zichtbaarheid krijgt maar ook erkenning geniet. Schenkers zijn er gerust in dat het geld goed besteed zal worden én ze genieten van fiscaal voordeel.  

 

In dit webinar verkennen we de verschillende financieringsvormen die in een organisatie of onderneming kunnen toegepast worden: