Inkomsten uit artistieke prestaties worden belast als diverse inkomsten als de artistieke prestaties los staan van de beroepsactiviteit en occasioneel worden behaald.

Het is de fiscus die beoordeelt of het inkomen uit een bepaalde activiteit als beroepsinkomen of als divers inkomen belastbaar is. Als het inkomen meermaals per jaar wordt behaald, is dat vaak al voldoende voor de fiscus om te besluiten tot een beroepsinkomen. Maar naast de frequentie, neemt de fiscus ook nog andere feitelijke gegevens in beschouwing om te besluiten tot het bestaan van een beroepswerkzaamheid:

  • de onderlinge verbondenheid van de verrichtingen;
  • de aard en de snelle opvolging van de verrichtingen;
  • de belangrijkheid van de verrichtingen;
  • de organisatie die de activiteit impliceert;
  • de omstandigheid dat geld is geleend om de activiteit uit te oefenen;
  • de omstandigheid dat de activiteit wordt uitgeoefend in samenwerking
  • tussen twee of meer personen;
  • het feit dat de nevenactiviteit nauw verband houdt met de hoofdactiviteit
  • van de belastingplichtige of in het verlengde ligt van zijn beroepsactiviteit.

 

Hoe dien je deze occasionele inkomsten in? Bekijk onze brochure "Hoe vul ik mijn belastingaangifte voor mijn inkomsten van 2021 in?" voor een uitgebreid antwoord:

Laatst gewijzigd: 18/05/2022 - 14:48

Brochure - belastingaangifte inkomsten 2021

Belastingen en BTW

Brochures