Wil je met je organisatie kinderen laten acteren of zingen in een theatervoorstelling tegen betaling en vraag je je af of dit mag?

Op het algemeen kinderarbeid verbod bestaan er twee uitzonderingen:  

 • werkzaamheden die binnen het kader van de opvoeding of vorming van het kind vallen en
 • de zeer uitzonderlijke werkzaamheden waarvoor een individuele afwijking werd verkregen. 

Het is in ieder geval verboden kinderen enige werkzaamheid te doen of laten uitvoeren die een nadelig invloed kan hebben op de ontwikkeling van het kind op pedagogisch, intellectuele of sociaal vlak, en zijn/haar fysieke of morele integriteit in gevaar brengt.   

Indien je kinderen te werkstelt moet je op voorhand een schriftelijke aanvraag indienen bij de Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten.  

Over wie gaat het?

Kinderen van 0 t/m 15 jaar (met voltijdse leerplicht).

Welke activiteiten?

Weet dat deze afwijking op het verbod enkel toegestaan is voor de volgende activiteiten

 • als acteur, figurant, zanger, muzikant of danser aan uitvoeringen van culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke aard, zoals onder andere: 
  • toneel, opera, operette, ballet of circus; 
  • dans-, muziek- of zangwedstrijden of enige andere podiumwedstrijd of -activiteit; 
 • als acteur, figurant, zanger, muzikant of model aan beeld- of klankregistraties of rechtstreekse uitzendingen voor radio of televisie, al dan niet voor reclamedoeleinden; 
 • als figurant of model aan fotosessies, al dan niet voor reclamedoeleinden; 
 • als model of figurant aan modeshows en voorstellingen van collecties klederen. 

Hoe verloopt de aanvraag?

Ten eerste moet je een toelating hebben van een ouder of voogd.  

Daarna zal de organisator een aanvraag indienen bij de federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg directie toezicht op de sociale wetten. 

Wanneer je een goedkeuring hebt ontvangen, moet je die te allen tijde kunnen tonen aan de sociale inspectie. 

Modaliteiten van tewerkstelling

Er gelden verschillende werkmodaliteiten afhankelijk van de leeftijd van het kind.  

0 – 6 jaar 

 • maximumduur werkzaamheden: vier uur per dag tussen 8 en 19 uur;
 • half uur pauze wanneer de werkzaamheden twee uur hebben geduurd;
 • de tijd tussen de beëindiging en de hervatting van de werkzaamheid moet ten minste veertien achtereenvolgende uren bedragen.

7 jaar – 11 jaar 

 • maximumduur werkzaamheden: zes uur per dag tussen 8 en 22 uur; 
 • half uur pauze wanneer de werkzaamheden drie uur hebben geduurd; 
 • de tijd tussen de beëindiging en de hervatting van de werkzaamheid moet ten minste veertien achtereenvolgende uren bedragen. 

12 jaar – 15 jaar 

 • maximumduur werkzaamheden: acht uur per dag tussen 8 en 23 uur; 
 • half uur pauze wanneer de werkzaamheden vier uur hebben geduurd. Wanneer de werkzaamheden meer dan zes uren duren, moet een bijkomende rustperiode van een half uur worden gegeven; 
 • de tijd tussen de beëindiging en de hervatting van de werkzaamheid moet ten minste veertien achtereenvolgende uren bedragen. 

Voor alle categorieën gelden de volgende regels: 

De werkzaamheden mogen niet gedurende méér dan 5 opeenvolgende dagen worden verricht. In een kalenderweek moet steeds een onderbreking van de activiteit gedurende minstens 48 achtereenvolgende uren.  

Maximum aantal werkzaamheden:

 • tot en met de leeftijd van 6 jaar mag een kind niet meer dan 6 werkzaamheden hebben uitgevoerd, in de loop van die 6 jaar;
 • kinderen van 7 tot en met 11 jaar mogen niet meer dan 12 werkzaamheden per jaar uitvoeren;
 • kinderen van 12 tot 15 jaar of die nog onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht mogen niet meer dan 24 werkzaamheden per jaar uitvoeren.  

Van deze regeling kan men afwijken (deze moet gevraagd worden) indien de kinderen hun medewerking verlenen als: 

 • acteur, figurant, zanger, muzikant of danser aan uitvoeringen van culturele, wetenschappelijke, opvoedkundige of artistieke aard in een toneel, opera, operette, ballet of circus;
 • acteur, figurant, zanger, muzikant of model aan beeld- of klankregistraties of rechtstreekse uitzendingen voor radio of televisie, voorzover er geen reclamedoeleinden worden nagestreefd.  

Voor kinderen van 7 tot en met 11 jaar bedraagt dit tot maximum 24 werkactiviteiten per jaar. Voor kinderen van 12 tot 15 jaar of die nog onderworpen zijn aan de voltijdse leerplicht kan er een maxima van 36 werkzaamheden per jaar worden aangevraagd.  

Uitbetaling loon

 • De uitbetaling van het loon moet op een geïndividualiseerde spaarrekening (op naam van het kind) gebeuren.  
 • Het loon moet uiterlijk betaald worden op de vierde werkdag van de maand volgend op de maand waarin de werkzaamheid werd uitgevoerd.
 • Wanneer het kind buiten geld ook andere goederen krijgt, dan moeten deze goederen wel gepast zijn voor de leeftijd van het kind.

Verklarende Nota